aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Pasen, 16 april 2017
Marcus 16,1-8
Inleiding
Met stomheid geslagen
Vertaling
1En toen de sabbat voorbij was
kochten Maria Magdalena en Maria van Jakobus en Salomé
geurige kruiden om hem te zalven.
2En heel vroeg op de eerste dag van de week
kwamen zij bij de gedenkplaats1
toen de zon opkwam.
3En zij zeiden tot elkaar:
Wie zal voor ons de steen wegrollen
van de ingang van de gedenkplaats?
4En ze keken op en aanschouwden dat de steen was weggerold;
terwijl hij zeer groot was.
5 En zij gingen de gedenkplaats binnen
en zagen een jonge man, gezeten aan de rechterkant,
bekleed met een witte doek,
en ze waren ontzet.
6Maar hij zei hen:
Wees niet ontzet;
jullie zoeken Jezus, de Nazarener, de gekruisigde;
hij is opgewekt,
hij is niet hier.
zie de plaats waar ze hem gelegd hebben.
7Maar ga heen en zeg aan zijn leerlingen en aan Petrus,
dat hij jullie voorgaat naar Galilea;
dáár zullen jullie hem zien,
zoals hij jullie gezegd heeft.
8Zij kwamen naar buiten en vluchtten weg van de gedenkplaats
want angst en ontzetting had hen te pakken
en niemand zeiden ze iets,
want zij waren bevreesd.
Noten
1mnèmeion is niet alleen een graf, maar ook een plek om te gedenken.
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Pasen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:20:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 16,1-8 [Evangelie] , Mar. 16,1-8 [Evangelie] ....terwijl de zon opgaat, Mar. 16,1-8 [Evangelie] , Mar. 16,1-8 [Evangelie] , Mar. 16,1-8 [Evangelie]
Exegeses: Mar. 16,1-8 [Commentaar] de jongeling in wit gewaad

Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 14,9-14 [OT]
Ez. 37,1-14 [OT-alt]
Mar. 16,1-8 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 346; Colofon