aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de 40 dagen, 2 april 2017
Johannes 8,46-59
Inleiding
Een heftige dialoog binnen het Joodse volk
Vertaling
46Wie van jullie verwijt mij een zonde1 ?
Als ik waarheid2 spreek,
waarom geloven jullie3   mij dan niet?  
47Wie uit4 God is geeft gehoor aan5 de woorden van deze God —
dáárom6 geven jullie er geen gehoor aan:
omdat jullie niet uit God zijn!
48De Judeeërs7 antwoordden en zeiden8 tegen hem:
Zeggen wij niet terecht
dat u een Samaritaan bent
en een demon hebt?
50Jezus antwoordde9 :
Ik heb geen demon,  
maar ik eer mijn vader
en jullie onteren mij!
Maar ik zoek niet mijn eigen heerlijkheid10
er is iemand die zoekt en oordeelt…11
51Amen, amen, ik zeg jullie:
als iemand mijn woord bewaart
zal hij geen dood aanschouwen, niet tot in eeuwigheid12 !
52De Judeeërs zeiden tegen hem:
Nu onderkennen wij dat u een demon hebt!
Abraham is gestorven, en de profeten ook —
en u zegt:  
als iemand13 mijn woord bewaart
zal hij geen dood proeven, niet tot in eeuwigheid!
53U bent toch niet groter dan onze vader Abraham die gestorven is?!
En ook de profeten zijn gestorven…!
Wie maakt u van uzelf14 ?
54Jezus antwoordde:
Als ik mijzelf verheerlijk,
is mijn heerlijkheid niets.
Het is mijn vader die mij verheerlijkt,
van wie jullie zeggen: die is onze God!
55En jullie kennen Hem niet,
maar ik weet van Hem!  
Als ik zeg dat ik niet van Hem weet,
zal ik net als jullie een leugenaar zijn!
Maar ik weet van Hem
en ik bewaar zijn woord.
56Abraham, jullie vader, bejubelde het zien van mijn dag15 ,
en hij zag16 die en verheugde zich.
57Toen zeiden de Judeeërs tegen hem:
U bent nog geen vijftig jaar
en hebt Abraham gezien?!
58Jezus zei tegen hen:
Amen, amen, ik zeg jullie:
voordat Abraham geboren werd ben ik…17 !    
59Toen pakten ze stenen op om naar hem te gooien.
Maar Jezus verborg zich18
en
Noten
1zo Naardense Bijbel
2NBV `de waarheid´
3met nadruk apart zo aangeduid, geeft de felheid van de dialoog weer; daarom cursief, ook in het vervolg
4NBV `van´; is toch iets anders
5zo NB
6laat NBV weg, maakt de retoriek zwakker
7ik volg hier voorlopig het voorstel van Pieter Oussoren, geeft minder aanleiding tot het misverstand van jodenhaat
8beide woorden samen door de NBV vervangen door `riepen´, waarom zo´n ingreep?
9NBV `zei´
10de NBV vertaalt `timan´ en `doxa´ allebei met `eer´/´eren´
11de NBV parafraseert hier, moet misschien ook wel
12in de NBV wordt `aioon´ afgevlakt tot `nooit´
13de NBV verbreekt de bijna-parallellie met Jezus´ woorden
14zo NB; de NBV gebruikt `denken´, is minder actief
15NBV `komst´ — maar als Johannes dat had willen zeggen had hij dat wel geschreven
16NBV `meemaakte´, verliest het lijfelijke en de link met `zien´ in vs. 57
17zonder het `er´ van de NBV wordt het krachtiger
18`verbergen´ verdwijnt in de NBV
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 5e van de 40 dagen
Laatste wijziging 15 Jan 2021 11:25:18
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 8,37-47 [Evangelie]
Exegeses: Joh. 8,46-59 [Commentaar] Debat over Abraham

5e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 14,15-31 [OT-alt]
Ez. 37,1-14 [OT]
Joh. 8,46-59 [Luthers leesrooster]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 495; Colofon