aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de 40 dagen, 12 maart 2017
Matteüs 15,21-28
Vertaling
21En Jezus ging daar vandaan
en week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon.
22En zie een Kanaänese vrouw uit die streken!
Ze kwam naar buiten en schreeuwde:
Ontferm u over mij heer, zoon van David;
mijn dochter wordt door een boze geest kwaadaardig bezeten!
23Maar hij antwoordde haar met geen woord.
Zijn leerlingen kwamen naderbij
en vroegen hem:
Stuur haar weg want zij schreeuwt ons achterna.
24Maar hij antwoordde en zei:
Ik ben slechts uitgezonden naar de verloren schapen van het huis Israël.
25Maar zij kwam,
knielde voor hem neer en zei:
Heer help mij.
26Hij antwoordde:
Het is niet goed het brood te nemen
van de kinderen en het te werpen naar de honden.
27Maar zij zei:
Jawel heer,
want ook de honden eten van de kruimels
die vallen van de tafels van hun bazen.
28Dan antwoordt Jezus en zegt tegen haar:
O vrouw,
groot is je vertrouwen!
Jou geschiede zoals je wilt.
En haar dochter genas vanaf dat uur.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 2e van de 40 dagen
Laatste wijziging 20 Feb 2021 11:25:09
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 15,21-28 [Evangelie] , Mat. 15,21-31 [Evangelie] , Mat. 15,21-28 [Evangelie] "Jouw wil geschiede", Mat. 15,21-28 [Evangelie]

2e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 24,12-18 [OT]
Ex. 24,12-18 [OT-alt]
Mat. 15,21-28 [Luthers leesrooster]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 156; Colofon