aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de 40 dagen, 5 maart 2017
2 Korintiërs 6,1-10
Inleiding
Oproep en vermaning
Vertaling
1Als medewerkers1 roepen wij u ook op
dat u niet tevergeefs de genade van God ontvangt;
2want hij2 zegt:
ten tijde van het welbehagen heb ik je verhoord
en op een dag van heil heb ik je geholpen.3
Zie, nu is de tijd van het welbehagen
zie, nu is de dag van heil.
3In geen enkel opzicht geven we enige aanstoot,
opdat het dienstwerk niet wordt bespot,
4maar in alles doen wij onszelf kennen als Gods dienaren,
in grote volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden;
5in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten,
in slapeloze nachten, in dagen zonder eten,
6in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid,
in vriendelijkheid, in heilige geest, in ongeveinsde liefde,
7in spreken van waarheid, in kracht van God;
door de wapenen van gerechtigheid in de rechter— en linkerhand,
8door eer en eerloosheid heen,
door kwaad— en goed gerucht heen,
als bedriegers en toch waarheidsprekers,
9als onbekenden en wel-bekenden,
als stervenden en zie: wij leven,
als getuchtigden en (toch) niet ter dood gebrachten,
10als bedroefden, maar altijd verheugd,
als armen, maar velen rijk makend,
als niets hebbend en toch alles bezittend.
Noten
1nl. van God
2God
3Jesaja 49: 8
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 1e van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2Kor. 6,1-10 [Epistel] te groot voor het geluk alleen, 2Kor. 6,1-2 [Epistel] , 2Kor. 6,1-10 [Epistel] , 2Kor. 6,1-10 [Epistel]

1e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 58,1-10 [OT-alt]
Gen. 3,1-9 [OT]
2Kor. 6,1-10 [Luthers leesrooster]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1003; Colofon