aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e na Epifanie, 12 februari 2017
Maleachi 3,16-20
Vertaling
16Dan overleggen zij die JHWH vrezen,
ieder met zijn naaste:
Maar hij merkt het op en hoort het.
Een boek van gedachtenis wordt geschreven voor zijn aangezicht.
voor wie Hem vrezen en zijn naam hoogachten.
17Ze zijn van mij,
-zegt JHWH van de legermachten-
op de dag waarop ik handelend optreed1
een kostbaar eigendom.
Ik ontzie hen
zoals een man zijn zoon ontziet die hem dient.
18Van de weeromstuit zullen jullie het verschil zien
tussen de rechtvaardige en de booswicht,
tussen wie God dient
en wie hem niet dient.
19Want kijk,
die dag komt,
brandend als een oven.
Dan worden alle bruten
en alle booswichten
tot strohalmen
en die dag verteert hen wanneer hij komt.
-zegt JHWH van de legermachten-
[Die dag] die van hen wortel noch tak overlaat.
20Maar stralen zal voor jullie die mijn naam vrezen
de zon van de gerechtigheid,
met in zijn vleugels geneeskracht.
Jullie zullen uittrekken en dartelen
als kalveren vanuit de stal.
Noten
1Zie Psalm 118,24 de dag dat JHWH handelend optreedt.
Afdrukken | vertaling door joopzuur | bij 6e na Epifanie
Laatste wijziging 27 Jan 2017 15:25:04
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mal. 3,19-24 [OT]

6e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kor. 2,6-11 [NT-alt]
Deut. 30,15-20 [OT]
Mal. 3,7-9 [OT-alt]
Mal. 3,16-20 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 995; Colofon