aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Palmarum | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e zondag van Pasen, 8 april 2007
Handelingen 1,1-8
Inleiding
De Opgestane en zijn apostelen
Vertaling
1Het eerste verhaal heb ik gedaan over alles,
o Theofilus,
wat Jezus begonnen is te doen en te leren,
2tot op de dag dat hij werd opgenomen1 ,
nadat hij zijn opdrachten had gegeven
aan de leerlingen die hij had uitgekozen,
door de heilige Geest2 .
3Aan hen heeft hij zichzelf ook, na zijn lijden3 , als de levende getoond,
in vele merktekens4 ,
toen hij zich gedurende veertig dagen aan hen liet zien
en sprak over de dingen van het koningschap van God.
4Toen hij5 met hen samen was,
gaf hij hen dit als boodschap mee:
van Jeruzalem niet wijken,
maar er blijven wachten op de belofte van de Vader,
waarover jullie van mij hebben gehoord;
5want Johannes doopte met water6 ,
maar jullie zullen in heilige geest gedoopt worden,
na niet vele dagen7 .
6Toen stelden zij die daar samengekomen waren hem deze vraag,
ze zeiden:
Heer,
herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israel?
7Maar hij zei tegen hen:
Het is niet aan jullie de tijden of momenten8 te kennen
die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft.
8Maar jullie zullen kracht ontvangen,
wanneer de heilige Geest over jullie heen9 komt,
en jullie zullen getuigen van mij zijn
in Jeruzalem
en in heel Judea en Samaria,
ja tot aan het uiterste van de aarde!
Noten
1de NBV voegt aan het geheimvolle ‘opgenomen’ toe ‘in de hemel’; dat is geen vertaling, maar uitleg (Ter Linden [‘Het verhaal gaat’ deel 6] doet dit ook)
2‘door de heilige Geest’ zo geplaatst dat het zowel bij het ‘opdracht geven’ als bij het ‘uitkiezen’ zou kunnen horen, wat het Grieks open laat
3de NBV ‘verbetert’ de tekst door ‘en dood’ aan ‘zijn lijden’ toe te voegen (dat doet Ter Linden ook)
4‘merktekens’ n.a.v. Naardense bijbel; of ‘bewijzen’
5de NBV voegt in de eerste bijzin ‘eens’ in – is dit een sprookje?
6bij ‘water’ geen voorzetsel, bij ‘geest’ Griekse voorzetsel ‘en’ – daarom vertaling resp. ‘met’ en ‘in’ (zo ook Willibrord-vertaling)
7de NBV laat (zoals meestal) de concrete tijdsaanduiding ‘dagen’ weg
8de NBV voegt uitleggend toe: ‘(het ogenblik) waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden’
92x Griekse voorzetsel/voorvoegsel ‘epi/eph’ – daarom ‘over (jullie) heen’
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 1e zondag van Pasen
Laatste wijziging 9 May 2007 13:43:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Hand. 1,1-12 [NT-alt] Hemelwaarts, Hand. 1,1-14 [Epistel] Hemelvaart, Hand. 1,1-11 [Luthers leesrooster]
Exegeses: Hand. 1,1-11 [Commentaar] Jezus’ tenhemelopneming bij Lucas in tweevoud

1e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 20,1-18 [Evangelie]
Jes. 51,9-11 [OT]
Hand. 1,1-8 [NT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 253; Colofon