aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de 40 dagen, 9 april 2017
Exodus 16,1-7
Vertaling
1Ze braken op
en de gehele getuigenis-gemeenschap van de Israëlieten1
kwam naar de Sin-woestijn die tussen Elim en Sinaï ligt
op de vijftiende dag van de tweede maand
van hun uittocht2 uit Benauwenis-land Egypte.3
2Toen morde de gehele gemeenschap van de Israëlieten tegen Mozes en tegen Aäron
daar in de woestijn.
3De Israëlieten zeiden tegen hen:
Och, waren we maar gestorven door de hand van JHWH in Egypteland4
toen we bij de vleespot zaten
toen we brood konden eten om ons te verzadigen!
Want jullie hebben ons [daaruit] naar deze woestijn geleid
om heel deze verzameling van honger te laten sterven.5

4Toen zei JHWH tegen Mozes:
Kijk, ik laat uit de hemel brood op jullie regenen.
Dan mag het volk erop uitgaan
en elke dag oprapen wat voor die dag afgesproken is
zodat ik het op de proef kan stellen
of het naar mijn onderricht wil gaan leven of niet.
5Op de zesde dag echter
als het klaar gaat maken wat het heeft meegebracht
zal het tweemaal zo veel zijn
als wat ze dag aan dag oprapen.

6Toen zeiden Mozes en Aäron tegen alle Israëlieten:
Nog een avond en jullie zullen weten
dat het JHWH is die jullie uit Egypteland heeft geleid
7en ´s morgens zullen jullie de heerlijkheid van JHWH zien
wanneer hij het gemor tegen JHWH hoort.
En wij, wat hebben wij gedaan dat jullie tegen ons morren?
Noten
1Het Hebreeuwse עֵדָה betekent zowel `gemeente´ als `getuigenis´, en Israël is door hun verblijf in de woestijn een getuigenis van de daden van JHWH.
2En niet: na hun uittocht uit Egypte, want ze zijn nog steeds bezig met de uittocht. Die duurt tot de Sinaï, daarna gaan ze naar het land toe.
3In de Hebreeuwse naam voor Egypte horen we het woord צָרָה meeklinken dat `benauwenis´ betekent.
4Vgl. de Naardense Vertaling, die dichter bij het Hebreeuws blijft dan de gebruikelijke en het absurde van de vraag meer recht doet: Wie geeft het ons alsnog: dat we door de hand van de ENE waren gestorven in het land van Egypte.
5Ex 15,27 — 16,3 vormt in de Hebreeuwse Bijbel één setuma, alinea. In vs. 6 begint weer een nieuwe.
Afdrukken | vertaling door evert | bij 6e van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 16,1-27 [OT-alt]
Exegeses: Ex. 16,1-36 [Commentaar] Manna!, Ex. 16,1-12 [OT] Geschenk en oefening in één

6e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 50,4-7 [OT]
Ex. 15,27-27 [OT-alt]
Ex. 16,1-7 [OT-alt]
Joh. 12,12-24 [Luthers leesrooster]
Ex. 16,1-12 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 193; Colofon