aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Trinitatis, 18 juni 2017
Jesaja 5,8-16
Vertaling
8Wee hen die huis bij huis trekken
die veld aan veld voegen
tot er geen plaats meer over is
en alleen jullie in het midden van het land gevestigd zijn!
9In mijn oren (sprak) JHWH der legerscharen:
Als dan niet vele huizen tot puin zullen worden …!
Grote en goede, zonder dat er iemand wonen zal!
10En tien bunder wijngaard1 zal één bath doen
en een homer zaad één efa (koren) opleveren.2
11Wee hen, die vroeg in de morgen op sterkedrank uit zijn
en daarmee bezig blijven tot de avond
terwijl de wijn hen verhit.
12De harp, de luit, de tamboerijn, de fluit, en wijn: dat zijn hun drinkgelagen
maar de daden van JHWH onderkennen zij niet,
wat zijn handen doen zien zij niet.
13Daarom gaat mijn volk in ballingschap
door gebrek aan kennis,
zijn adel sterft3 van honger
en zijn mensenmenigte verdroogt van dorst.
14Daarom opent de onderwereld wijd zijn keel4
spert zijn muil wagenwijd open
zodat zijn5 adel en zijn mensenmenigte erin neer zullen dalen,
met hun gejoel en uitgelaten gehuppel.
15Dan wordt de mens neergebogen,
ieder vernederd,
de ogen van de hooghartige mensen worden terneer gebogen.
16JHWH der legerscharen daarentegen is hoog in zijn oordeel,
En in zijn gerechtigheid toont de heilige God zijn heiligheid.
Noten
1In het voorafgaande deel, Jes.5:7 wordt Israël de wijngaard genoemd van JHWH.
2Homer, bath en efa zijn inhoudsmaten. Een homer is 10 efa,(Ezechiël 45:11) bath is voor vloeistof, efa voor vaste stof. Homer niet te verwarren met omer die een tiende is van een efa. (Exodus 16:33).
3Anderen leiden de vorm af van een woord dat mannen betekent.
4Keel: zie H.W. Wolff: Anthropologie des Alten Testaments v.a. p. 26! Anderen vertalen met „zich zelf” (SV) en varianten: NRSV: „Sheol has enlarged its appetite”
5Het Hebreeuws gebruikt bij de drie zelfstandige naamwoorden steeds een vrouwelijk bezittelijk voornaamwoord. Volgens NRSV is dit een verwijzing naar Jerusalem (vrouwe Sion).
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 1e na Trinitatis
Laatste wijziging 23 Jan 2018 11:14:56
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

1e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 5,8-16 [OT-alt]
Luc. 16,19-31 [Luthers leesrooster]
Jes. 12,1-6 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1273; Colofon