aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van Pasen, 7 mei 2017
Jesaja 40,26-31
Vertaling
26Heft uw ogen omhoog en ziet: wie heeft deze1 geschapen?
Hij die hun legerscharen voltallig laat uitrukken roept ze allen bij name.
Tegenover hem die groot is van sterkte en geweldig van kracht,
ontbreekt er niet één!
27Waarom zeg je, Jacob, en spreek je, Israël:
Verborgen is mijn weg voor JHWH en aan God gaat mijn recht voorbij.
28Weet je het niet, heb je het niet gehoord?
Een eeuwig God is JHWH, die de uiteinden der aarde schept.
Hij wordt moe noch mat, zijn inzicht is onpeilbaar.
29Aan de vermoeide geeft hij kracht, de krachteloze geeft hij meer volharding.
30Zelfs jongelingen worden moe en mat, jongemannen struikelen zeker!
31Maar wie hopen op JHWH krijgen nieuwe kracht,
zij slaan de vleugels uit als arenden.
Zij rennen en worden niet moe, zij gaan en worden niet mat.
Noten
1Het Hebreeuws gebruikt hier een meervoud om aan te geven dat het om een collectief gaat i.c. het sterrenheir, dat als leger onder bevel van JHWH staat.
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 4e van Pasen
Laatste wijziging 9 May 2017 15:00:29
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

4e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Neh. 9,6-15 [OT]
Jes. 40,26-31 [OT-alt]
Joh. 16,16-23 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2016; Colofon