aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e zondag van Pasen, 8 april 2007
Jesaja 51,9-11
De arm van JHWH
Vertaling
9Word wakker, word wakker, arm van JHWH
verschaf jezelf kracht als in de dagen van weleer
als in de dagen van de generaties van toen.
Was jij het niet die Draak Ráhab1 in tweeën hebt gehakt
Zeemonster Tanníen hebt doorstoken?
10Was jij het niet die Jam, Zee, hebt drooggelegd
de wateren van machtige Oervloed Tehóm
en die van de afgronden van Jam, Zee, een weg hebt gemaakt
voor de doortocht van de verlosten?

112    De door JHWH losgekochten, ze keren terug
en komen onder gejuich naar Sion;
altijddurende blijdschap dekt hun hoofd
uitbundige blijdschap komt over hen
kwelling en zuchten zijn op de vlucht.
Noten
1  Deze naam en die in het volgende regels zijn 'spelers' (chaosmonsters) in oudoosterse scheppingsmythen. Oudtestamentische auteurs passen die namen wel toe op mogendheden en machthebbers van hun wereld. Zo wordt in Jes 30,7 Egypte Ráhab genoemd. Ook in Ps 87,4? Tanníen wordt door Ezechiël gebruikt als scheldnaam voor farao van Egypte (Ez 29,3; 32,2). Jeremia (51,34) vergelijkt Nebukadressar van Babel met Tanníen. In Ps 91,13 staat Tanníen voor de vijand van Israëls koning. Jam (Zee) staat in Job 3,8 (volgens een minderheidstekst) parallel aan Leviatan, een ander chaosmonster (Egypte?). Zie ook Job 7,12. Tehóm, in Genesis 1,2 vaak als oervloed vertaald, komt evenals Ráhab (Ps 40,5) en Tanníen (Genesis 1,21, Ps 74,13) ook in het meervoud voor. Vgl. Ráhab en de helpers ervan in Job 9,13.
2  Tussen vers 10 en vers 11 zit een spatie. Vers 11 sluit niet naadloos aan op vers 9 en 10.
Afdrukken | vertaling door keesDu | bij 1e zondag van Pasen
Laatste wijziging 19 Mar 2007 12:05:29
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 51,9-11 [OT] , Jes. 51,9-11 [OT]
Exegeses: Jes. 51,9-11 [Commentaar] Word wakker!

1e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 20,1-18 [Evangelie]
Jes. 51,9-11 [OT]
Hand. 1,1-8 [NT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 303; Colofon