aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de 40 dagen, 5 maart 2017
Genesis 3,1-9
Vertaling
1De slang nu was de listigste1
onder2 al het wild gedierte van het veld
dat JHWH God had gemaakt.
Hij zei tot de vrouw:
Is het echt zo dat God heeft gezegd:3
`Jullie zullen niet eten´ — `van alle bomen van de tuin ...´?
2De vrouw zei tot de slang:
Van de vrucht4 van de bomen van de tuin mogen wij eten
3maar van de vrucht van de boom in het midden van de tuin heeft God gezegd:
`Jullie zullen daarvan niet eten
en die niet aanraken
anders zullen jullie sterven.´
4De slang zei tot de vrouw:
Stérven,5 nee dat zullen jullie niet
5maar het is God bekend
dat op de dag dat je daarvan eet
jullie ogen open zullen gaan
en je zult zijn als goden, die goed en kwaad kennen.6
6De vrouw zag dat de boom goed was om van te eten
dat hij een lust was voor de ogen
en dat de boom begeerlijk was om tot inzicht te komen.
Zij nam van zijn vrucht en at
en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.
7Beider ogen gingen open
en zij kwamen tot de kennis dat zij náákt7 waren.
Zij regen vijgenbladeren aaneen en maakten zich lendenschorten.
8Zij hoorden het geluid van JHWH God
die wandelde in de tuin bij de namiddagwind.
De mens en zijn vrouw verscholen zich
voor het aangezicht van JHWH God
te midden van het geboomte van de tuin.
9JHWH God riep tot de mens
en zei tot hem:
Waar ben je?
Noten
1`aroem´, homoniem!: onvertaalbaar.
2`onder´: vgl. aroem met: aroer, vervloekt onder al het vee… vers 14.
3De slang citeert twee losse flarden uit Gods gebod (`Je mag alles, maar niet…´) en versjteert het daarmee. Slangentaal i.v.m. met `god´ is: Je mag niet…! De NBV gaat in 3,1vv volstrekt de mist in!
4De slang vermeed de godsnaam JHWH. De vrouw neemt dat over als zij háár versie geeft van `wat God gezegd heeft´ in 2,16. Zij maakt bovendien van `álle bomen´ N.B. `de vrúcht van de bomen.´
5De `parafrase´ door de vrouw van wat God gezegd heeft, zet de slang weer recht door letterlijk te citeren: `stérven´ [met de inf. abs.], echter voorzien van `lo´. Néé. Der Geist der stets verneint.
6NB meervoud.
7`náákt´ met accenten om de `frequentatieve´ vorm: `érom´, ipv `aroem´ aan te geven.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 1e van de 40 dagen
Laatste wijziging 8 Oct 2017 10:50:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gen. 3,1-9 [OT] , Gen. 3,1-24 [OT-alt] , Gen. 3,1-9 [OT] , Gen. 3,1-9 [OT] , Gen. 3,1-9 [OT]

1e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 58,1-10 [OT-alt]
Gen. 3,1-9 [OT]
2Kor. 6,1-10 [Luthers leesrooster]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 305; Colofon