aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Paaswake, 7 april 2007
Lucas 24,1-12
Inleiding
De Levende bij de doden?
Vertaling
1Op de eerste dag na de sabbat,
vroeg in de morgen,
gingen zij naar het graf.
Zij brachten de specerijen die zij hadden klaargemaakt mee.
2Zij vonden de steen weggerold van het graf!
3Zij gingen naar binnen maar vonden het lichaam van de heer Jezus niet.
4Het geschiedde, toen zij hierover in verwarring waren, zie:
twee mannen kwamen bij haar staan, in blinkend wit kleed.
5Zij werden bevreesd en bogen hun aangezicht naar de aarde.
Zij zeiden tegen haar:
Wat zoekt u de levende bij de doden?
6Hij is hier niet, hij is opgewekt.
Herinnert u hoe hij tot u gesproken heeft
toen hij nog in Galilea was en zei:
7de mensenzoon — die moet worden overgeleverd
in de handen van zondige mensen
en gekruisigd worden
en op de derde dag opstaan.
8Zij herinnerden zich zijn woorden.
9Zij keerden om bij het graf vandaan en berichtten dat alles
aan de elf en aan alle anderen.
10Het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria van Jacobus en de anderen bij haar.
Zij vertelden dat aan de apostelen.
11Maar het leek hen onzin, deze woorden en zij geloofden haar niet.
12Toch stond Petrus op en rende naar het graf.
Hij bukte zich en zag alleen de linnen doeken.
Hij ging weer terug en verwonderde zich over wat geschied was.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Paaswake
Laatste wijziging 21 Mar 2007 14:34:01
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 24,1-12 [Evangelie] , Luc. 24,1-11 [Evangelie] , Luc. 24,1-11 [Evangelie] Niet in het graf van voorbij!

Paaswake - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 24,1-12 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1907; Colofon