aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de Advent, 27 november 2016
Jesaja 2,1-5
`De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion´
Vertaling
1Het woord dat Jesaja de zoon van Amoz geschouwd heeft
over Juda en Jeruzalem.1
2Het zal geschieden in latere dagen
dat vast gefundeerd zal zijn de berg van het Huis van JHWH
aan het hoofd2 van de bergen, verheven boven de heuvels.
Ze zullen er naar toe stromen,3 alle naties
3en [op weg] gaan, de volken in menigte en zeggen:
Ga mee, laten we opgaan naar de berg van JHWH,
naar het Huis van de God van Jakob,
dan zal hij ons onderrichten uit zijn wegen4
en zullen wij gaan op zijn paden.
Want uit Sion gaat onderricht uit
en het woord van JHWH uit Jeruzalem.
4Hij zal rechtspreken tussen de naties
en tussenbeide komen bij de volkeren in menigte.
Dan zullen ze hun zwaarden ómhameren tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.5
De ene natie zal niet meer tegen de andere het zwaard opheffen,
ze zullen geen oorlog meer leren.6

5Huis van Jakob, ga mee,7 laten we [voort]gaan in het licht8 van JHWH.
Noten
1Dit opschrift hoort niet alleen bij Jes. 2,2-5 maar bij veel meer dat volgt, het is dus wellicht beter het weg te laten bij de lezing van alleen deze verzen.
2Bergen en heuvels als metafoor voor de grote en de kleine koninkrijken.
3Het werkwoord n-h-r komt uiterst zelden voor; men denke echter aan de paradijselijke rivier in bv. Psalm 46. Deze rivier van volken stroomt de berg op.
4Nml. JHWH's wegen met Israël.
5Deze dubbelregel siert het gebouw van de VN in New York.
6In de zin van "onderwijzen in / trainen voor" de oorlog. De parafrase van de NBV is hier wel opmerkelijk slecht: 'geen mens zal meer weten wat oorlog is'.
7Citaten uit vers 3!
8Onvertaalbaar woordspel-citaat uit vers 3 be-orchotaw, "op zijn paden" wordt be-or', "in het licht van" [JHWH].
Afdrukken | vertaling door kad | bij 1e van de Advent
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:41:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 2,2-5 [OT-alt] De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion, Jes. 2,1-5 [OT] , Jes. 2,1-5 [OT] "De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion", Jes. 2,2-5 [Luthers leesrooster] De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion, Jes. 2,1-5 [OT] De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion

1e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Rom. 13,8-14 [Epistel]
Jes. 2,1-5 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 784; Colofon