aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eeuwigheidszondag; 10e van de herfst, 20 november 2016
Genesis 50,22-26
Vertaling
22Jozef woonde in Egypte,
hij en het huis van zijn vader,
Jozef leefde honderdtien jaren.
23Jozef zag van Efraïm de derde generatie,
De kinderen van Machir, de zoon van Manasse
werden zelfs1 geboren op de knieën van Jozef.
24Jozef zei tegen zijn broers:
Ik sterf
maar God zal zeker naar jullie omzien
en jullie doen opgaan vanuit dit land
naar het land dat hij zwoor aan Abraham, Izaäk en Jakob [te geven].
25Jozef liet het de zonen van Israël zweren met de woorden:
God zal zeker naar jullie omzien.
Laten jullie dan mijn beenderen opgaan van hier.
26En Jozef stierf, als honderdtienjarige,
Ze balsemden hem en legden hem in zijn kist
in Egypte.
Noten
1גַּם BDB geeft als toelichting dat dit bijwoord ook de taak heeft het volgende woord te benadrukken. Of zelfs een climax aan te kondigen.
Afdrukken | vertaling door joopzuur | bij Eeuwigheidszondag; 10e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:57:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Eeuwigheidszondag; 10e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 21,5-19 [Evangelie]
Mal. 4,1-6 [OT]
Gen. 50,22-26 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 4; Colofon