aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Genesis 50,22-26
22Jozef woonde in Egypte,
hij en het huis van zijn vader,
Jozef leefde honderdtien jaren.
23Jozef zag van Efraïm de derde generatie,
De kinderen van Machir, de zoon van Manasse
werden zelfs1 geboren op de knieën van Jozef.
24Jozef zei tegen zijn broers:
Ik sterf
maar God zal zeker naar jullie omzien
en jullie doen opgaan vanuit dit land
naar het land dat hij zwoor aan Abraham, Izaäk en Jakob [te geven].
25Jozef liet het de zonen van Israël zweren met de woorden:
God zal zeker naar jullie omzien.
Laten jullie dan mijn beenderen opgaan van hier.
26En Jozef stierf, als honderdtienjarige,
Ze balsemden hem en legden hem in zijn kist
in Egypte.
Noten
1 גַּ֗ם BDB geeft als toelichting dat dit bijwoord ook de taak heeft het volgende woord te benadrukken. Of zelfs een climax aan te kondigen.

Afdrukken | vertaling door joopzuur | bij Eeuwigheidszondag; 10e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:57:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 254 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 221; Colofon