aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de herfst, 18 september 2016
Genesis 25,19-34
Vertaling
19Dit zijn de verwekkingen van Isaak, de zoon van Abraham.

Abraham verwekte Isaak.
20Isaak was veertig jaar oud
toen hij Rebekka, de dochter van Betuël, de Arameeër uit Paddan Aram
de zuster van Laban, de Arameeër
voor zich tot vrouw nam.
21Isaak smeekte JHWH met het oog op zijn vrouw
want zij was onvruchtbaar.
JHWH ging op zijn smeken in
en Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.
22De zonen stootten1 elkaar weg binnen in haar.
Ze zei:
Als het zo zit
wat moet ik dan?2
En ze ging om JHWH te bevragen.
23JHWH zie tot haar:
Twee naties zijn er In je schoot
Twee volkeren zullen vanuit je lijf scheiden.3
Het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk.
Groot zal klein dienen.
24Haar dagen werden vervuld dat zij zou baren
en daar was een tweeling in haar buik.
25De eerste kwam eruit, roodachtig
geheel als een haren mantel was hij.
Ze gaven hem de naam Esau, Ruige.
26Daarna kwam zijn broeder eruit
zijn hand vastgeklemd aan Esaus hiel.
Men gaf hem de naam Jakob, Beetnemer.
Isaak was zestig jaar oud, toen zij hen baarde.
27De jongens werden groot.
Esau werd een man die wist van jagen
een man van het veld.
Jakob werd een man van eenvoud
hij verbleef bij de tenten.
28Isaak had Esau lief
want wildbraad, dat smaakte hem!
Maar Rebekka had Jakob lief.
29Toen Jakob eens een gerecht4 aan het koken was
kwam Esau van het veld:
hij was uitgeput.
30Esau zei tot Jakob:
Laat mij toch slurpen van dat rode, dat rode daar
want ik ben uitgeput!
— Daarom noemt men5 hem Edom, Rode. —  
31Jakob zei:
Verkoop dan meteen vandaag je eerstelingschap aan mij!
32Esau zei:
Zie, sterven ga ik!
Wat moet ik met eerstelingschap!6
33Jakob zei:
Zweer het mij meteen vandaag!
Hij zwoer het hem
en verkocht zijn eerstelingschap aan Jakob.
34Jakob gaf Esau brood en het linzengerecht.
Hij at en dronk
hij stond op en hij ging
Zo verachtte Esau het eerstelingschap.
Noten
1Hitpa'el , alleen hier.
2Vgl 25,32!
3 פרד  een belangrijk Genesiswoord, vgl 13,9vv. Zie voorts 13,6, 36,7; Psalm 132.
4 Eén van de markerende woorden die twee maal voorkomen; naast het woord dat vier maal voorkomt: jouw eerstelingschap, eerstelingschap, zijn eerstelingschap, het eerstelingschap [ beter dan >eerstgeboorterecht' want het gaat om de rechten én plichten van de zoon die als eerste is geboren].
5 In dit eerste verhaal over de broeders krijgt Esau al zijn volksnaam. Jakob ontvangt zijn volksnaam Israël pas aan pas aan het eind, Gen. 32. Het is volstrekt onjuist hier in te voegen >ook wel", zoals de NBV doet. Jakob heet immers beslist niet ook wel Israël.
6 De NBV volgt hier de onjuiste parafrase van de GNB. Voor de ongewone constructie אָנֹכִ֥י הֹולֵ֖ךְ לָמ֑וּת  vgl Gen 15:2. Alle eerstelingen sterven [vgl het refrein van Gen. 5]. Dus: Laten we eten en drinken en vrolijk zijn
Afdrukken | vertaling door kad | bij 1e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gen. 25,19-34 [OT-alt] Het eerstelingschap

1e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 16,1-17 [Evangelie]
Am. 8,4-7 [OT]
Gen. 25,19-34 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 556; Colofon