aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e na Epifanie, 19 februari 2017
1 Korintiërs 3,16-23
De tempel van God zijn jullie
Vertaling
16Weten jullie niet dat jullie Gods tempel zijn
en dat de Geest van God in jullie woont?
17Als iemand de tempel van God schendt,
zal God hem schenden;
want de tempel van God is heilig;
(die tempel) dat zijn jullie.1
18Laat niemand zichzelf misleiden.
Als iemand onder jullie meent wijs te zijn volgens deze tijd,
moet hij dwaas worden om wijs te worden.
19Want de wijsheid van deze tijd2
is dwaasheid voor God.
Want er is geschreven:
die de wijzen vangt in hun eigen sluwheid;
20en nogmaals: de Heer kent de overleggingen van de wijzen:
vruchteloos zijn ze.
21Laat daarom niemand zich beroemen op mensen,
want alles is van jullie,
22Of het nu Paulus is, of Apollos of Cefas, of de wereld,
of leven of dood, of heden of toekomst;
alles is van jullie.
23Jullie echter zijn van Christus,
en Christus is van God.
Noten
1wat het Grieks betreft: hoe de congruentieregels in het Grieks zijn maakt niet uit voor het Nederlands, die taal heeft eigen congruentieregels.
wat wel uitmaakt: waar verwijst ὅστις (voorwerpelijk) naar? Dat wil ik dan ook in het Nederlands duidelijk maken. Volgens mij en vele vertalingen verwijst ὅστις naar 'tempel Gods'. In het Nederlands kun je niet zeggen 'dat tempel' (onzijdig), het moet dan zijn 'die'/'welke', die tempel. Gebruikelijker is intussen wellicht: 'dat zijn jullie', maar grammaticaal correct is: die/welke jullie zijn of die zijn jullie, dan gaat er ook geen informatie verloren. Ik heb 'die tempel' tussen haakjes ertussen gezet.
2mensentijd, eeuw
Afdrukken | vertaling door Gerda | bij 7e na Epifanie
Laatste wijziging 28 Jan 2021 19:17:51
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 3,1-17 [NT-alt] , 1Kor. 3,18-23 [NT-alt] , 1Kor. 3,16-23 [Epistel]

7e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kor. 3,16-23 [NT-alt]
1Kor. 3,16-23 [NT-alt]
Ex. 22,20-26 [OT]
Gen. 1,9-13 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2018; Colofon