aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e na Epifanie, 29 januari 2017
1 Korintiërs 1,18-31
Vertaling
18Het woord aangaande het kruis
is weliswaar dwaasheid voor hen die verloren gaan,
maar voor ons die bevrijd worden is het kracht van God.
19Want er staat geschreven:
`ik doe de wijsheid van de wijzen verloren gaan
en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen´.
20Waar (is) de wijze?
Waar de schriftgeleerde?
Waar de onderzoeker van dit tijdsgewricht?
Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt?
21Want omdat in de wijsheid van God
de wereld door (háár) wijsheid niet tot kennis kwam van God,
heeft God het goed geacht om door de dwaasheid van de prediking
te bevrijden wie daarop vertrouwden.
22Immers, zelfs Joden vragen tekenen
en Grieken zoeken wijsheid,
23maar wij prediken: Christus gekruisigd!
Voor Joden aanstootgevend,
voor volkeren dwaasheid.
24Maar voor hen die geroepen zijn,
Joden én Grieken: Gezalfde!
Kracht van God
en wijsheid van van God.
25Want het dwaze van God
is wijzer dan de mensen
en het zwakke van God
is sterker dan de mensen.
26Kijk dan naar uw roeping broeders en zusters:
niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen,
niet veel van goede geboorte;
27maar het dwaze van de wereld heeft God uitgekozen
om de wijzen te kijk te zetten
en het zwakke van de wereld heeft God uitgekozen
om het sterke te beschamen;
28En wat in de wereld misgeboren is
en veracht heeft God uitgekozen:
al wat geen bestaan heeft,
om te niet te doen wat wel bestaan heeft.
29opdat geen vlees iets zou hebben
om zich op te beroemen tegenover God.
30Door hem bent u in Christus Jezus
die voor ons geworden is tot wijsheid van God,
en tot rechtvaardigheid en heiliging en verlossing
31Opdat, zoals geschreven:
`Wie roemt, roeme in de Heer´.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 4e na Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:18:47
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 1,17-25 [Epistel] , 1Kor. 1,26-31 [NT-alt] , 1Kor. 1,18-31 [Epistel] , 1Kor. 1,18-31 [rector]

4e na Epifanie -
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Sef. 2,3-3 [OT]
Sef. 3,9-13 [OT]
1Kor. 1,18-31 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 569; Colofon