aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e na Epifanie, 22 januari 2017
1 Korintiërs 1,1-9
Inleiding
Ter bevestiging...
Vertaling
I Korintiërs 1:1— 9

1Paulus, geroepen en gezonden door Christus Jezus,
door de wil van God,
met broeder Sosthenes,
2aan de gemeente van God,
die zich te Korinthe bevindt,
aan de geheiligden in Christus Jezus,
geroepen heiligen,
met allen op elke plaats,
die de naam aanroepen van onze Heer Jezus Christus,
de hunne en de onze !
3Genade voor jullie en vrede
van God onze Vader
en onze Heer Jezus Christus.

4Aan mijn God breng ik dank voor jullie telkens weer,
om de genade van God,
die jullie in Christus Jezus gegeven is,
5want in alles zijn jullie rijk geworden door hem,
in alle rede en alle kennis.
6Het getuigenis van Christus
heeft zich immers onder jullie bevestigd,
7zodat het jullie werkelijk aan geen enkele genadegave ontbreekt,
in verwachting van de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
8Hij zal jullie ook ten einde toe bevestigen,
onberispelijk op de dag van onze Heer Jezus Christus.
9God is trouw,
door wie jullie geroepen zijn tot deelnemen
aan zijn zoon Jezus Christus, onze Heer.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 3e na Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 1,1-9 [NT-alt] , 1Kor. 1,1-9 [Epistel] , 1Kor. 1,1-17 [rector]

3e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kor. 1,1-9 [NT-alt]
Jes. 49,1-7 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 110; Colofon