aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e na Epifanie, 15 januari 2017
Romeinen 4,1-12
Inleiding
Paulus vervolgt zijn betoog, door Joden en volken samen te brengen in dezelfde positie, als volgelingen in geloof van de onbesneden Abraham
Vertaling
1Wat zullen wij dan zeggen?
Wat heeft Abraham, onze voorvader naar het vlees1 , ondervonden2 ?
2Want als Abraham uit werken recht gedaan is,
heeft hij iets om zich op te beroemen3 —
maar niet tegenover God4 .
3Want wat zegt de schrift?
Abraham geloofde God
en dat werd hem aangerekend als recht5 .
4Nu wordt aan wie werkt het loon niet aangerekend6 volgens genade,
maar integendeel7 volgens wat verschuldigd is8 .
5Maar aan wie niet werkt9
maar gelooft in hem die de schoft10 recht doet11 ,
wordt zijn geloof aangerekend als recht.
6Zoals ook David zegt in de zaligspreking
over de mens wie God recht toerekent zonder werken12 :
7Zalig zij van wie de wetsovertredingen zijn weggedaan13
en van wie de zonden zijn toegedekt;
8zalig de man wie de Heer de zonde niet aanrekent14 .
9Slaat deze zaligspreking dan op de besnijdenis
of ook15 op de voorhuid?
We lezen16 immers:
Abraham wordt het geloof aangerekend als recht17 .
10Hoe18 wordt dat hem dan aangerekend?
In besneden staat of met een voorhuid19 ?
Niet in besneden staat,
maar met een voorhuid!
11En het teken20 van de besnijdenis ontving hij
als bezegeling van het recht van het geloof
uit zijn tijd met voorhuid —
zodat hij vader is van allen die geloven compleet met21 voorhuid,
zodat hen recht wordt toegerekend22 .
12En ГіГіk is hij vader van wie leven met de besnijdenis,
die niet uit het besneden-zijn23 alleen leven
maar die ook treden in de voetsporen24 van het geloof
dat onze vader Abraham mГ©t voorhuid al had25 .
Noten
1NBV vervlakt tot `stamvaderВґ
2zo Willibrordvertaling
3zo NB
4zo NBV
5Paulus citeert de LXX, Gen. 15:6, die `eisВґ (`totВґ) heeft; het Hebreeuws heeft hier geen voorzetsel; de NBV voegt `daadВґ in; wat verandert er dan?
6misschien beter niet-concordant te vertalen met `toegekendВґ; de NBV maakt er `verdientВґ van en laat het `werktВґ weg, wat een vreemd geknutsel
7om бјЂО»О»О¬ te beklemtonen t.o.v. het veelvuldige ОґбЅІ
8zo NB; de NBV brengt de redenering in de war door hier `als een rechtВґ te vertalen
9weer laat de NBV `werktВґ weg
10бјЂПѓОµОІО®П‚ is in de LXX meestal de vertaling van ЧЁЦёп¬ЄЦ·Чў; de vertaling `goddelozeВґ suggereert ten onrechte dat het om een tot het religieuze terrein beperkte afwijking gaat
11de NBV schept weer verwarring door de stam `rechtВґ onzichtbaar te maken door te vertalen met `vrijsprekenВґ
12NBV weer `verdiensteВґ
13Cf. Ps. 32:1-2
14NBV `teltВґ
15dit wezenlijke woordje laat de NBV weg
16de NBV vervangt dit door ambtenarentaal `we zagen alВґ
17Cf. Gen. 15:6
18NB en NBV `wanneerВґ
19de NBV is kennelijk bang voor de voorhuid...
20waarom haalt de NBV dit hier weg en plaatst het dit woord naast het woord `bezegelingВґ?
21ОґО№О¬ — `gedurendeВґ, of `ten tijde vanВґ
22NBV `aangenomenВґ; is wat voor te zeggen, alleen jammer dat `toe/aangerekendВґ dan wegvalt
23zo NB
24NBV algemener `volgenВґ
25zo NB
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 2e na Epifanie
Laatste wijziging 27 Jan 2021 16:11:55
NB: Conversie van Windows-1251 naar UTF-8.
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 4,1-12 [Epistel] , Rom. 4,1-12 [Epistel]

2e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 62,1-5 [OT]
Rom. 4,1-12 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2176; Colofon