aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
(1e na) Epifanie / Doop van de Heer, 8 januari 2017
Matteüs 3,13-17
Inleiding
Doop bij de Jordaan.
Vertaling
13Toen kwam1 Jezus vanuit Galilea
naar de Jordaan bij Johannes,
om door hem gedoopt te worden.
14Maar Johannes hield hem tegen zeggend:
Ik heb het nodig2 om door jou gedoopt te worden,
maar jij komt bij mij?
15Jezus antwoordde en zei tegen hem:
laat3 me nu begaan,
want zo is het betamelijk dat wij de gerechtigheid geheel vervullen.
En hij liet hem begaan.
16Nadat Jezus gedoopt was,
steeg hij direct op uit het water;
en zie, de hemelen openden zich voor hem
en hij zag de geest van God
als een duif
op hem neerdalen.
17En let op4 , een stem uit de hemel zei:
dit is mijn geliefde zoon,
in wie ik welbehagen5 heb.
Noten
1Het werkwoord παραγίνομαι is sterker dan alleen komen, het is komen met een bestemming. Het herhaalt het vers Mat. 3: 1. Zo Johannes toen, zo Jezus nu.
2χρεία is een zelfstandig naamwoord dat in bijv. Handelingen 6: 3 als `taak´ vertaald wordt. Maar vaak wordt het als `nodig zijn/hebben´ in het nederlands omgezet.
3Laat me los / Laat me (be)gaan.
4Er staat in het Grieks: zie. Het Engelse `behold´ is er dan een mooie vertaling van. Daarom hier maar, niet letterlijk en de herhaling doorbrekend, maar voor het `let op´ gekozen.
5plezier hebben, zo zou je het werkwoord εὐδοκέω kunnen vertalen
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij (1e na) Epifanie / Doop van de Heer
Laatste wijziging 25 Feb 2019 09:57:56
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 3,13-17 [Evangelie] , Mat. 3,13-17 [Evangelie] doop van Jezus, Mat. 3,13-17 [Evangelie]

(1e na) Epifanie / Doop van de Heer - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 3,13-17 [Evangelie]
Jes. 42,1-9 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 347; Colofon