aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstdag, 25 december 2016
Johannes 1,1-14
Inleiding
Terug naar het begin
Vertaling
1In het begin1 was het woord
en het woord was bij God
en God was het woord.
2Deze was vanaf het begin bij God.
3Alles ontstaat2 daardoor
en buiten dit om ontstaat
niet één ding wat ontstaan is.
4Daarin was leven,
en het leven was het licht der mensen;
5en het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet weggenomen.

6Er ontstond een mens, gezonden van God,
zijn naam: Johannes;
7deze kwam tot getuigenis
om te getuigen van het licht,
opdat allen zouden vertrouwen3 door hem.
8Deze was niet het licht
maar [was] om te getuigen van het licht.

9Het waarachtige licht
dat elk mens zal verlichten
was op weg4 naar de wereld
10In de wereld was het,
en de wereld is erdoor ontstaan
maar de wereld heeft het niet herkend.
11Tot het zijne kwam hij
en de zijnen hebben hem niet aangenomen.
12Maar degenen die hem hebben aangenomen,
aan hen gaf hij kracht
om kinderen van God te worden,
zij die vertrouwen op zijn naam,
13zij die niet uit bloed,
noch uit de wil van het vlees,
noch uit de wil van een man
maar uit God ontstaan zijn.

14En het woord werd vlees
en heeft zijn tent onder ons opgeslagen
en wij hebben zijn heerlijkheid5 aanschouwd,
heerlijkheid zoals van de eniggeborene van de vader,
vol van genade en waarheid.
Noten
1deze opening loopt parallel met de opening uit Genesis 1
2ἐγένετο komt een aantal keer voor in deze tekst. Het kan vertaald worden met 'geschieden' of 'worden' of 'gebeuren'. Voor de verstaanbaarheid, en om toch dichtbij de oorspr. betekenis te blijven, koos ik voor 'ontstaan'. Zie ook vs. 10 en 13
3πιστεύω, ook te vertalen als geloven. Liever: vertrouwen, zie ook vs. 12
4Lett. 'komende'
5כָּבֹוד, eer, gewicht
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Kerstdag
Laatste wijziging 4 Dec 2020 10:47:07
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 1,1-14 [Evangelie] Gods principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] Proloog, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-14 [Evangelie] Opdat allen door hem gaan geloven, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-14 [Evangelie] Gods principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] in principe, Joh. 1,1-18 [Evangelie]

Kerstdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 1,1-14 [Evangelie]
Jes. 52,7-10 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2109; Colofon