aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de Advent, 18 december 2016
Romeinen 1,1-7
Vertaling
1Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen gezant,
met bijzondere opdracht voor het Evangelie van God
2dat Hij eerder door zijn profeten beloofd had
in de heilige Schriften
3over zijn zoon, die als mens
is voortgekomen uit het geslacht van David,
4met de bijzondere opdracht zoon van God te zijn,
door de heilige Geest met macht bekleed
vanuit zijn opstanding uit de doden:
Jezus Christus onze Heer.
5Door Hem ontvingen wij genade en een zending
om luisterbereidheid voor het geloof (te bewerken),
vanwege zijn naam, onder alle volken,
6tot wie ook jullie behoren
die geroepenen van Jezus Christus zijn.
7Aan alle beminden van God in Rome,
geroepen heilig te zijn:
genade zij u en vrede van God onze vader
en van de Heer Jezus Christus.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 4e van de Advent
Laatste wijziging 12 Dec 2016 18:26:16
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 1,1-7 [Epistel] , Rom. 1,1-7 [Epistel]

4e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Rom. 1,1-7 [Epistel]
Jes. 7,10-17 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 178; Colofon