aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de Advent, 27 november 2016
Romeinen 13,8-14
wakker worden !
Vertaling
8Weest niemand iets schuldig
behalve de liefde tot elkaar.
Want wie de ander liefheeft,
die heeft de wet vervuld.
9Immers,  niet echtbreken, niet moorden,
niet stelen, niet begeren,
en welk ander gebod dan ook,
het is tot dit woord te herleiden:
Heb je naaste lief gelijk aan jezelf!
10De liefde doet aan de naaste geen kwaad.
Dus is de liefde de volheid van de wet.

11Daarbij, jullie weten hoe laat het is,
dat het voor jullie echt hoog tijd is
om uit de slaap te ontwaken.
Want nu zijn we onze redding meer nabij,
dan toen we tot geloof kwamen.
12De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij.
Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen,
en laten we de wapenen van het licht aandoen.
13Laten wij in onze levenswandel,
passend voor de dag mogen komen:
niet in zwelgerij en dronkenschap,
niet in seks en losbandigheid,
niet in twist en afgunst.
14Maar dat jullie Jezus Christus aandoen als Heer
en de neigingen van het vlees
niet tot begeerten laten ontwikkelen.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 1e van de Advent
Laatste wijziging 28 Jan 2021 11:49:24
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 13,8-14 [Epistel] Heb elkaar lief, Rom. 13,11-14 [Epistel]

1e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Rom. 13,8-14 [Epistel]
Jes. 2,1-5 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 128; Colofon