aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e van de herfst, 6 november 2016
Jesaja 1,18-26
Vertaling
18Kom toch hier en laten we een rechtsgeding houden, zegt JHWH.
Al waren jullie zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw.
Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.
19Als jullie gewillig zult luisteren, zullen jullie het goede der aarde eten.
20Maar als jullie weigeren en je verzetten, zullen jullie door het zwaard gegeten wórden
want de mond van JHWH heeft gesproken.

21Hoe is de betrouwbare veste tot hoer geworden.
Zij was vervuld van rechtdoen en gerechtigheid bleef er overnachten.
Maar nu: moordenaars!
22Uw zilver is enkel legering,
uw edele wijn vermengd met water.
23Uw vorsten rebelleren en zijn vrienden van de dieven.
Allen houden van steekpenningen en zijn uit op geschenken.
De wezen doen zij geen recht en het twistgeding van de weduwe komt er bij hen niet door.

24Daarom, spreuk van Jhwh van de hemelse legers, de machtige van Israël:
O, ik ga verhaal halen bij mijn benauwers en mij wreken op mijn vijanden.
25Ik keer mijn hand tegen u.
Ik zal uw zilverlegering als met loog uitzuiveren en alle looddelen verwijderen.
26Ik laat uw rechters functioneren als in het begin,
en uw raadslieden als in de aanvang.
Daarna zal men u noemen:
Rechtvaardige stad, betrouwbare veste.
Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij 8e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:41:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 1,18-26 [OT] , Jes. 1,18-26 [OT]

8e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 19,41-48 [Evangelie]
Jes. 1,18-26 [OT]
Gen. 41,37-46 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 133; Colofon