aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eeuwigheidszondag; 10e van de herfst, 20 november 2016
Lucas 21,5-19
Inleiding
Met dank aan Klaas Eldering: ik heb zijn vertaling van 3 jaar geleden als basis gebruikt en hier en daar gewijzigd (verbeterd?) en aantekeningen toegevoegd
Vertaling
5En toen sommigen over de tempel zeiden,
dat die met mooie stenen en gewijde geschenken was versierd,
6zei hij:
Dingen waar jullie op letten —
er zullen dagen komen waarin geen steen op steen wordt gelaten,
die niet zal worden weggebroken.
7Zij bevroegen hem en zeiden:
Leermeester1 , wanneer zullen deze dingen er zijn2 ?
En wat is het teken, wanneer deze dingen gaan geschieden?
8Toen zei hij:
Zie toe, laat je niet afleiden3 ,
want er zullen velen komen onder mijn naam, die zeggen:
Ik ben het!
en:
De tijd is dichtbij!
Ga niet achter hen aan4 .
9Wanneer jullie dan horen over oorlogen en onlusten,
schrik dan niet,
want die dingen moeten eerst geschieden;
maar dit is niet gelijk5 het einde.
10Daarop6 zei hij hen:
Opstaan7 zal volk tegen volk
en koninkrijk tegen koninkrijk.
11Er zullen zware aardbevingen zijn,
en nu hier dan daar hongersnoden en rampen
en schrikbarende dingen
en vanaf8 de hemel grote tekenen.
12Maar vóór al deze dingen
zullen zij hun handen aan jullie slaan en je vervolgen,
je overleveren aan de synagogen en gevangenissen
en jullie voorleiden aan koningen en oversten,
— vanwege mijn naam.
13Dat zal voor jullie uitlopen op9 getuigenis.
14Neem je dan in je harten10 voor
niet van te voren te bedenken
hoe je weerwoord zult leveren11 .
15Want ik zal jullie mond12 en wijsheid geven,
waar allen die jullie tegenstanders zijn
niet tegenop zullen kunnen of weerspreken13 .
16Jullie zullen overgeleverd worden
zelfs door ouders en broers en verwanten en vrienden
en zij zullen [sommigen] van jullie doden14
17en jullie zullen gehaat worden door iedereen
— vanwege mijn naam;
18[maar] geen haar van jullie hoofd zal verloren gaan.
19In je volharding15 zullen jullie je zielen16 verwerven17
Noten
1specifiek t.o.v. `meester´
2niet `gebeuren´ (NBV)
3mooi gevonden
4voor `volgen´ (zo NBV) heeft het bijbelgrieks een ander woord
5mooi gevonden
6`Tote´ verdwijnt bij de NBV in het formele `Hij vervolgde´
7NB `ontwaken´; NBV `ten strijde trekken´ mist de betekenis´
8niet `aan´
9laat NBV weg
10laat NBV weg
11zo letterlijk; NBV vlak: `je verdediging niet voorbereiden´
12laat NBV weg
13zo letterlijk
14de NBV maakt hier een passieve vorm van
15NBV `standvastigheid´
16NBV vlak `leven´
17κτήσασθε <— κτάομαι — Hebr. קָנָה — niet `vasthouden´ of `redden´ (NBV); de uitdrukking is een ???
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Eeuwigheidszondag; 10e van de herfst
Laatste wijziging 5 Nov 2020 20:47:58
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 21,5-19 [Evangelie] de verwoesting van Jeruzalem, Luc. 21,5-19 [Evangelie] , Luc. 21,1-19 [Evangelie] , Luc. 21,5-19 [Evangelie]

Eeuwigheidszondag; 10e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 21,5-19 [Evangelie]
Mal. 4,1-6 [OT]
Gen. 50,22-26 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 538; Colofon