aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e van de herfst, 6 november 2016
Lucas 19,41-48
Inleiding
Zorg om stad en tempel
Vertaling
41En toen hij naderbij kwam en de stad zag
weende hij om haar en zei:
42Mocht je toch op deze dag herkennen, juist jij,
wat tot vrede leidt;
maar nu is het verborgen voor je ogen:
43want er zullen dagen over je komen
waarop je vijanden een wal voor je zullen opwerpen
en je zullen omsingelen
en je van alle kanten insluiten;
44ze zullen jou en je kinderen in jou verpletteren1
en ze zullen in jou geen steen op de andere laten
omdat je niet de juiste tijd herkende
dat God naar je omzag.

45Hij ging de tempel binnen
en begon de kooplieden eruit te gooien
46hen zeggend:
Er staat geschreven:
"Mijn huis zal een huis van gebed zijn"2
maar jullie hebben er "een rovershol"3 van gemaakt.

47Hij gaf dagelijks onderricht in de tempel.
De overpriesters en de schriftgeleerden
zochten4 hem om te brengen,
zo ook de eersten van het volk,
48en ze vonden niets wat ze konden doen,
want heel het volk klampte zich aan hem vast
om hem te horen.
Noten
1vgl. Psalm 137:9
2Zie Jesaja 56:7
3Zie Jeremia 7:1
4Gr. zèteoo hier in dubbele betekenis bedoeld: ze zijn erop uit en ze zoeken hem letterlijk.Het is heel passend bij het 'vinden' in het volgende vers.
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 8e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:20:48
Reacties:
harrypals: Enkele kleine randbemerkingen [2016-10-19 19:59:03]
Soepele goed voorleesbare vertaling
41 je zou het zien bij het wenen kunnen betrekken: "... weende hij bij het zien van de stad..."; 'wenen' lijkt me onnodig archaisch
44 'God' invoegen vind ik altijd jammer, hoezeer het 'bezoeken' ook met de Eeuwige verbonden is; 'de tijd dat je bezocht werde...' bewaart het geheimenis
47 'hij was onderrichtende' — die intensieve vorm zou je recht kunnen doen met 'hij was dagelijks in de tempek, onderricht gevend...'
47 'Hoi de' 'Maar...'?

Andere vertalingen: Luc. 19,41-48 [Evangelie] , Luc. 19,41-48 [Evangelie] Jezus'tranen over Jeruzalem, Luc. 19,41-48 [Evangelie] dominus flevit, Luc. 19,41-48 [Evangelie] , Luc. 19,41-48 [Luthers leesrooster] , Luc. 19,41-48 [Evangelie] , Luc. 19,41-48 [Evangelie]

8e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 19,41-48 [Evangelie]
Jes. 1,18-26 [OT]
Gen. 41,37-46 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 863; Colofon