aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Dankdag, 2 november 2016
Lucas 17,11-17
Inleiding
Een aanstootgevend verhaal, waarin de overwinning van de Egyptische ziekte verbonden wordt met een bevrijde allochtoon
Vertaling
11Toen1 gebeurde dit,
terwijl hij op weg was naar Jeruzalem:
hij ging midden tussen Samaria en Galilea door!2
12En toen hij een bepaald dorp binnenging,
kwamen hem tien mannen3 tegemoet met de Egyptische ziekte4 ,
die in de verte bleven staan.
13En toen5 verhieven ze hun stem, ze zeiden:
Jezus, meester,
ontferm6 u over ons!
14En hij zag hen,
en toen7 zei hij tegen hen:
Ga op weg8 ,
toon jezelf aan de priesters!
Toen gebeurde dit,
terwijl zij9 daar heen gingen:
zij werden gereinigd!
15Maar één van hen —
toen hij zag dat hij genezen was,
keerde hij terug,
terwijl hij met luide stem God eerde.
16Hij liet zich op `t gezicht vallen, aan zijn voeten,
terwijl hij hem dankte —
en hij was een Samaritaan...!
17Jezus reageerde zo, hij zei:
Zijn niet die tien gereinigd?
Die negen — waar zijn ze?
Noten
1vertaling van `kai´
2zo probeer ik het opvallende van `kai autos´ en van de geografische aanduiding te vertalen; zie de uitleg daarvan in `Lukas, de Jood´ van Will Barnard en Peter van ´t Riet (Kok 1984), h. 6; ook in de aantekening bij deze passage in de vertaling van Oosterhuis en Van Heusden (Skandalon, 2007)
3de NBV vertaalt `mensen´, maar dat staat er niet; voor `mens´ heeft het Grieks een ander woord beschikbaar, evenals dat in onze taal het geval is
4ik volg de uitleg van `lepros´ door Dirk Monshouwer in `Het hart van de Torah´ (Kok, 1997), h. IX)
5weer de vertaling van `kai´
6de NBV vertaalt: heb medelijden met ons; zich ontfermen over is echter wat anders dan medelijden hebben met: het betonen van ontferming is een daad die gesteld wordt, medelijden blijft hangen in het gevoel
7weer de vertaling van `kai´ — bewust zo om het verhaal te vertragen en alle nadruk te leggen op het `zien´ en de aandacht van Jezus voor deze mannen en het bijzondere van wat volgt
8bewust hetzelfde woord als gebruikt voor Jezus´ reis naar Jeruzalem in vs. 11
94 woorden parallel met vs. 11
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Dankdag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-21 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Luthers leesrooster] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] dankend naar Jeruzalem, Luc. 17,11-19 [Evangelie] Over grenzen heen kijken, Luc. 17,11-19 [Evangelie]

Dankdag - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kron. 29,10-16 [OT]
Luc. 17,11-17 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 914; Colofon