aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Allerheiligen, 1 november 2016
Matteüs 5,1-12
Zaligsprekingen
Vertaling
1 Jezus zag de menigten en ging de berg op.
Toen hij zich neergezet had,
kwamen zijn volgelingen bij hem

2
hij opende zijn mond
en onderrichtte hen:

3
Gelukkig de armen van geest:
van hen is het hemelse rijk!

4
Gelukkig wie lijden:
zij zullen worden getroost!

5
Gelukkig de zachtaardigen:
zij zullen de aarde beërven!

6
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid:
zij zullen worden verzadigd!

7
Gelukkig wie zich ontfermen:
zij zullen ontferming ontvangen!

8
Gelukkig wie zuiver van hart zijn:
zij zullen God zien!

9
Gelukkig de vredestichters:
`kinderen van God' zullen ze heten!

10
Gelukkig wie worden vervolgd omwille van gerechtigheid:
van hen is het hemelse rijk!

11
Gelukkig jullie als ze je uitschelden en nazitten
en lelijks over je zeggen vanwege mij:

12
wees blij en jubel,
want je loon is groot in de hemel;
net zo hebben ze vóór jullie
de profeten nagezeten!
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Allerheiligen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:41:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 5,1-12 [Evangelie] Bergrede, Mat. 5,1-12 [Evangelie] , Mat. 5,1-12 [Evangelie] Zaligsprekingen, Mat. 5,1-12 [Evangelie] Zalig verklaringen, Mat. 5,1-12 [Evangelie] Gelukkig ben je...!, Mat. 5,1-12 [Evangelie] , Mat. 5,1-12 [Evangelie]
Exegeses: Mat. 5,1-12 [Commentaar] De Bergrede

Allerheiligen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 60,1-11 [OT]
Jes. 60,17-22 [OT]
Mat. 5,1-12 []

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 1005; Colofon