aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de herfst, 16 oktober 2016
Lucas 18,1-8
De rechter die zich alleen om zichzelf bekommert
Inleiding
Een rechter die zich van niemand iets aantrekt ziet zich genoodzaakt om iemand recht te verschaffen, omdat anders het haar aangedane onrecht hemzelf tot last zal blijven. Zal God dan geen recht doen, die zo geduldig naar het geroep van zijn uitverkorenen luistert?
Vertaling
1Hij vertelde hun een gelijkenis,
hiertoe strekkende, dat men altijd moet bidden
en niet de moed opgeven.
2Zeggende: In een zekere stad was een rechter,
die God niet vreesde en zich aan geen mens iets gelegen liet liggen.
3In die stad was ook een weduwe
die telkens bij hem kwam, zeggend:
verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij.
4Een tijdlang wilde hij niet, maar later zei hij bij zichzelf:
Hoewel ik God niet vrees en me aan geen mens iets gelegen laat liggen,
5toch, omdat deze weduwe mij last bezorgt, zal ik haar wreken
opdat zij niet uiteindelijk mij het hoofd zal breken.1
6De Heer zei: Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt,
7Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot hem roepen en waarmee Hij geduldig is?
8Ik zeg jullie: Hij zal hen spoedig recht verschaffen.
echter, wanneer de Zoon des mensen komt, zal Hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden?
Noten
1 dit is een humoristisch chiasme
Afdrukken | vertaling door Gerda | bij 5e van de herfst
Laatste wijziging 2 Oct 2016 19:23:21
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 18,1-8 [Evangelie] Een gelijkenis over een rechter en een weduwe, Luc. 18,1-8 [Evangelie] , Luc. 18,1-8 [Evangelie] , Luc. 18,1-8 [Evangelie] , Luc. 18,1-8 [Evangelie]

5e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 32,23-32 [OT]
Luc. 18,1-8 [Evangelie]
Gen. 37,12-28 [OT-alt]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 908; Colofon