aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Pr. 3,1-13 Tijden-lied
Mar. 1,21-28 een dag in Kafarnaüm
Joh. 2,1-11 De bruiloft op de derde dag
Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
1 Kronieken 29,10-16
10David zegende JHWH voor de ogen van de hele volksvergadering,
David zei:
Gezegend zij u, JHWH, de God van onze vader Israël van eeuwigheid tot eeuwigheid.
11Van u, JHWH, is de grootheid, de sterkte, de sierlijkheid, de roem en de majesteit.
Want over alles wat in de hemel en op de aarde is, is aan U, JHWH, de koninklijke heerschappij,
U bent als hoofd boven alles verheven.
12Ja de rijkdom en de heerlijkheid zijn voor u
u heerst over alles
in uw hand is kracht en sterkte
en het is in uw hand een ieder groot en stevig te maken.

13Nu dan, onze God, wij prijzen U, loven uw heerlijke naam
14Wie toch ben ik en wat mijn volk
als wij ons zouden inhouden om vrijwillige gaven te schenken?
Want alles is van U en uit uw hand geven wij het U.
15Ja wij zijn vreemdelingen voor uw aangezicht
bijwoners, zoals al onze vaderen
als een schaduw zijn onze dagen op de aarde — zonder hoop (op meer).
16JHWH onze God, deze hoeveelheid (goud en zilver) van wat wij bestemden
om voor uw heilige naam een huis te bouwen,
uit uw hand is het, van U is het alles.
Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij Dankdag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:14:41
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kron. 29,10-16 , 1Kron. 29,10-16
Deze site heeft 242 leden, waarvan 3 online; Bezoekers: vandaag: 97; Colofon