aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de herfst, 2 oktober 2016
Habakuk 3,1-3
Vertaling
1Het gebed van Habakuk de profeet.
Als lamentatie.1

2JHWH, ik hoor de tijding over u.
Vrees overvalt mij, JHWH, over uw optreden.
Laat het toch aan het licht treden2 midden in de jaren.
Maak het kenbaar midden in de jaren.
Gedenk bij [alle] siddering3 het erbarmen.
3God, hij komt uit Teman,
de Heilige, uit het Parangebergte.
Zijn majesteit bedekt de hemel,
vol van zijn lof is de aarde.

… (het optreden van JHWH) …4
Noten
1`lamentatie', ook in het Hebreeuws een exotisch woord. (alleen nog Psalm 7,1 < ak).
2Of lett. `doe het opleven'.
3`siddering', rogez het sidderen zelf en wat het veroorzaakt; een mooie parallel in Job 37,2.
4In de lezing uit Habakuk voor deze dag wordt de po´al, het werk, het optreden van JHWH weggelaten. Dat is rustig voor de vertaler, want dat zit nog voller met vreemde `atonale´ poëzie dan de omringende verzen. Onbegrijpelijk Hebreeuws moet in de vertaling onbegrijpelijk Nederlands opleveren. Wellicht is deze lezing gekozen om vers 17 en 18. Het zal aan veler wens tegemoet komen om het begin van vers 18 niet met `dan nog´ maar met `nochtans´ te vertalen.
Afdrukken | vertaling door kad | bij 3e van de herfst
Laatste wijziging 8 Oct 2017 10:50:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Hab. 3,1-19 [OT] dan nog..., Hab. 3,1-3 [OT] - 'dan nog... ', Hab. 3,1-3 [OT] , Hab. 3,1-19 [OT]

3e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 17,1-10 [Evangelie]
Hab. 3,1-3 [OT]
Hab. 3,16-19 []
Gen. 29,1-30 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 224; Colofon