aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de zomer, 3 juli 2016
Numeri 23,1-12
Vertaling
1Toen zei Bileam tegen Balak:
Bouw mij hier zeven altaren
en bereid voor mij hierop zeven stiertjes en zeven rammen.
2En Balak deed zoals Bileam had gesproken.
Balak en Bileam offerden als brandoffer een stiertje en een ram per altaar.
3Daarop zei Bileam tegen Balak:
Blijf jij bij jouw brandoffer staan
dan ga ik op weg.
Misschien dat JHWH mij toevallig1 nog tegen komt.
En het woord, wat dan ook,2 dat hij mij [dan] gewaar doet worden3 zal ik je bekend maken.
Toen ging hij weg, een onbegroeide heuvel op.
4God kwam Bileam tegen en die zei tegen hem:
Die zeven altaren heb ik opgericht en ik offerde een stiertje en een ram op het altaar.
5JHWH nu legde een woord in de mond van Bileam en zei:
Keer terug naar Balak en zo moet je spreken!
6Hij keerde daarop terug naar hem en zie daar:
Bij zijn offer stonden zowel Balak zelf
als ook alle aanvoerders van Moab nog te wachten.
7Toen zette hij zijn spreuk in en zei:
Uit Aram deed Balak, de koning van Moab, mij gaan
uit de bergen in het oosten.
Kom, vervloek voor mij Jacob
kom, verwens Israël!
8Wat zal ik vervloeken waar God niet vervloekt
wat zal ik verwensen waar JHWH niet verwenst?
9Ja, van de top van de rotsen zag ik het
vanaf de heuvels nam ik het waar:
Kijk, een volk dat op zich zelf staat
en dat zich niet rekent onder de andere volken.
10Heeft iemand4 de stofkorrels van Jacob geteld
iemand het getal van de stofwolk van Israël?
Moge mijn ziel de dood der oprechten sterven
en moge het zo met mij aflopen.
11Balak zei daarop tegen Bileam:
Wat doe je me nu?
Om mijn vijanden te vervloeken heb ik je meegenomen.
Zo waar,5 gezegend heb je ze, gezegend!
12Hij antwoordde daarop en zei:
Zou ik niet dat wat JHWH mij in de mond legde bewaren om uit te spreken?6
Noten
1Voor het werkwoord קָרָה  in Nif´al geeft BDB als betekenissen tegenkomen, ontmoeten zonder vooraf gemaakte afspraak, WAT:HADHAE sich zufällig befinden
2Zie Joüon — Muraoka, §§ 144f jo. 129q noot 2
3Er staat letterlijk doet zien wat in het Nederlands met woorden moeilijk kan maar bij een ziener als Bileam goed past. BDB geeft ook revelation
4Suggestie van Joüon Muraoka, §112j, qatal in een vraag van verbazing.
5Het Hebreeuws gebruikt hinnee, kijk. Met Piet van Midden kies ik hier voor een andere Aufmerksamkeitserregung omdat er met het oog niets valt waar te nemen.
6Met dank aan de zinvolle opmerkingen van Bert Griffioen
Afdrukken | vertaling door WillemP | bij 3e van de zomer
Laatste wijziging 23 Nov 2017 13:31:47
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

3e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gal. 6,1-18 [Epistel]
Jes. 66,10-14 [OT]
Num. 23,1-12 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2057; Colofon