aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Dan. 2,1-49 Nebukadnessars droom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Lucas 19,28-40 Intocht in Jeruzalem
28Na dit gezegd te hebben
ging hij voor hen uit, op naar Jeruzalem

29En het geschiedde toen hij Betfage en Betanië naderde
bij de berg die Olijfberg genoemd wordt
dat hij twee van de leerlingen heenzond
30zeggend:
Ga naar het dorp daarginds;
als jullie daar binnen komen
zullen jullie een vastgebonden veulen vinden
waarop nog nooit een mens zat.
Maak het los en breng het (hier).
31Als iemand jullie vraagt:
“Waarom maken jullie het los?”
zeg dan dit:
“Omdat de heer het nodig heeft.”
32Zij die heengezonden werden, gingen
en vonden het zoals hij hen gezegd had.
33Toen zij het veulen 1) los maakten
zeiden de eigenaars tot hen:
“Waarom maken jullie het veulen los?”
34Zij zeiden:
“Omdat de heer het nodig heeft.”
35En zij brachten het naar Jezus.
Zij wierpen hun kleren op het veulen
en lieten Jezus 2) er op zitten.
36Terwijl hij voort reed
spreidden ze hun kleren onder (hem) op de weg.
37Toen hij de afdaling van de Olijfberg naderde
begon de hele menigte der leerlingen
        verblijd, met luide stem, God te prijzen
over al de machtige daden die zij gezien hadden
38en zeiden:
Gezegend de komende
de koning in de naam van de Heer!
In de hemel vrede
en heerlijkheid in de hoge 3)!
39Maar sommigen van de Farizeëen in de menigte zeiden tot hem:
Meester
bestraf uw leerlingen!
40Maar hij antwoordde:
Ik zeg jullie
als dezen zouden zwijgen, zouden de stenen schreeuwen!

1) “Veulen” wordt enkele malen in dit gedeelte genoemd; nergens wordt “dier” gebruikt (zoals wel in NBV vs.33, 35).

2) De eigennaam “Jezus” alleen in dit vers in deze perikoop, en niet in vs. 28 en 39.

3) “de Allerhoogste”(NBV) vond ik in geen enkele andere vertaling.

Afdrukken | vertaling door Barend Drewes | bij Palmpasen
Laatste wijziging 22 Mar 2007 11:24:29
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 19,28-40 Opgang naar jeruzalem
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 108; Colofon