aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de herfst, 25 september 2016
Lucas 16,19-31
Vertaling
19Een zeker mens was rijk;
hij ging gekleed in purper en fijn linnen
en vierde dagelijks schitterend feest.
20Een zekere arme, genaamd Lazarus,
lag bij zijn poort, onder de zweren,
21en begeerde verzadigd te worden
van wat er van de tafel van de rijke neerviel;
maar de honden kwamen er ook
en likten zijn zweren.
22Het geschiedde dat de arme stierf
en hij werd weggedragen door de engelen
naar Abrahams schoot;
ook de rijke stierf en werd begraven.
23En in het dodenrijke sloeg hij zijn ogen op,
terwijl hij folteringen onderging
en zag Abraham van verre
en Lazarus in zijn schoot.
24Hij riep hem en zei:
vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus,
dat hij het topje van zijn vinger in water doopt
en mijn tong verkoelt,
want ik lijd pijn in deze vlam!
25Maar Abraham zei:
Kind, bedenk dat jij het goede hebt ontvangen in je leven
en Lazarus evenzo het kwade;
nu wordt hij hier getroost en lijd jij pijn.
26En bij dit alles gaapt er
tussen ons en jullie een grote kloof,
zodat zij die zouden willen oversteken van hier naar jullie
het niet kunnen,
en ze ook niet van daar naar ons kunnen overgaan.
27Hij zei:
Dan vraag ik u, vader,
dat u hem stuurt naar het huis van mijn vader,
28want ik heb vijf broers,
opdat hij hen plechtig zal betuigen
dat niet ook zij moeten komen naar deze plek van foltering.
29Abraham zei:
Zij hebben Mozes en de profeten;
laten ze naar hen horen!
30Maar hij zei:
Nee, vader Abraham,
maar wanneer iemand uit de doden naar hen toekomt,
dán zullen ze tot inkeer komen.
31Hij zei hem:
Als zij niet naar Mozes en de profeten horen,
zullen ze ook niet, als iemand uit de doden opstaat,
zich laten overtuigen!
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 2e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:18:47
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 16,19-31 [Evangelie] Een woord van vader Abram, Luc. 16,19-31 [Evangelie] , Luc. 16,19-31 [Evangelie] Lazarus, Luc. 16,19-31 [Luthers leesrooster] , Luc. 16,19-31 [Evangelie]

2e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 16,19-31 [Evangelie]
Am. 6,1-10 [OT]
Gen. 28,10-22 [OT-alt]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 911; Colofon