aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de herfst, 2 oktober 2016
Lucas 17,1-10
Vertaling
Werkvertaling van Lucas 17:1 — 10

1Hij zei echter tot zijn leerlingen:
Het is niet aannemelijk,
dat er geen hinderpalen komen,
maar o wee, door wie ze komen !
2Die was beter af geweest
als hij met een molensteen om z´n nek gehangen
in zee  gesmeten was,
dan dat hij één van deze kleinen zou verhinderen.
3Let goed op jezelf !
Als je broeder zondigt: bestraf hem.
En als hij tot omkeer komt: vergeef hem.
4Ook als hij zeven maal per dag tegen jou zondigt,
en zeven maal wendt hij zich naar jou toe
en zegt: ik keer om —
je zult hem vergeven.

5De apostelen1 dan zeiden tot de Heer:
Voeg ons geloof toe... !
6De Heer zei echter:
Als je geloof hebt als een mosterdzaad,
je zou tegen deze moerbeiboom zeggen:
word ontworteld2 en in de zee geplant3
en hij zou jullie gehoorzamen !

7Evenwel, wie van jullie,
die een slaaf4 heeft,
die, nadat hij geploegd of de kudde geweid heeft,
van het veld bij hem binnenkomt,
zal dan tot hem zeggen:
Kom er dadelijk5 bij en ga aanliggen aan tafel ?
8Zal hij hem daarentegen niet zeggen:
Maak iets gereed, dat ik het avondmaal kan gebruiken,
en doe je voorschort om en bedien mij,
tot ik gegeten en gedronken heb,
en hierna zal jij eten en drinken.
9Hij zal de slaaf toch zeker niet dankbaar zijn,
omdat hij deed wat opgedragen was ?
10Zo ook jullie,
wanneer jullie gedaan hebben,
alles wat jullie opgedragen was, zeg dan:
Wij zijn maar ongeschikte6 slaven,
en we hebben gedaan, wat wij verschuldigd waren te doen !
Noten
1de gehele perikoop staat in het teken van het apostolaat, als de moerbeiboom van Israel door geloofsgehoorzaamheid midden in de volkerenzee wordt geplant.
2lijkt qua woordklank ook op `wegsmijten´ van vs. 2
3het geplant worden in zee staat tenslotte toch juist tegenover het wegsmijten van vs. 2
4gezien de context beter te vertalen met `slaaf´ dan met `knecht´
5De apostolische tijd zal langer duren dan aanvankelijk gedacht
6 in de betekenis van: onbeduidend, sjofel, vgl LXX II Sam. 6: 22
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 3e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 17,1-10 [Evangelie] , Luc. 17,1-10 [Evangelie] Geef ons meer vertrouwen, Luc. 17,1-10 [Evangelie] Geloofsvertrouwen in God en in elkaar, Luc. 17,1-10 [Evangelie] In zee gesmeten of geplant..., Luc. 17,1-10 [Evangelie] Zie toe op jezelf...!

3e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 17,1-10 [Evangelie]
Hab. 3,1-3 [OT]
Hab. 3,16-19 []
Gen. 29,1-30 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 44; Colofon