aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
13e van de zomer, 11 september 2016
Lucas 15,1-10
Inleiding
Het verlorene weer gevonden! En daar is vreugde om!
Vertaling
Lucas 15: 1-10

1Het waren al de tollenaars en zondaars,
die bij hem kwamen
om naar hem te horen.
2En ze morden,
de Farizeeën en schriftgeleerden, ze zeiden:
Deze ontvangt zondaars en eet met hen.
3En hij sprak tot hen deze gelijkenis:
4Welk mens onder u,
die honderd schapen heeft en er één van verliest,
laat niet de negenennegentig in de woestijn achter
en gaat1 naar het verlorene,
totdat hij het vindt?
5En als hij het gevonden heeft, legt hij het,
zich verheugend,
op zijn schouders.
6En als hij thuisgekomen is,
roept hij al zijn vrienden en buren bij elkaar
en zegt tot hen:
wees blij met mij, want ik heb mijn verloren schaap gevonden2 .
7Ik zeg u dat er net zo vreugde in de hemel zal zijn
over één zondaar die zich bekeert,
meer dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben.
8Of welke vrouw,
die tien drachmen heeft en één drachme verliest,
grijpt3 niet een lamp
en veegt het huis aan en zoekt zorgvuldig
tot ze het vindt?
9En als zij het gevonden heeft,
roept zij haar vriendinnen en buren bij elkaar
en zegt:
wees blij met mij, want ik heb de verloren drachme gevonden.
10Zo, zeg ik jullie, is er vreugde voor de engelen van God, over een zondaar die zich bekeert.
Noten
1Het werkwoord `zoeken´ staat er niet bij in de grondtekst.
2Heel Lucas 15 gaat over verloren zijn en de vreugde als een eind gekomen is aan het verloren-zijn. Ezechiël 34 gaat ook over verloren schapen. De Eeuwige is de enige die zoekt, anders dan ontrouwe herders. Hetzelfde thema!
3Het ww. `άπτω kan zowel het aansteken als het vastgrijpen (en met je meenemen) van het licht zijn.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 13e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 15,1-10 [Evangelie] , Luc. 15,1-10 [Evangelie] vreugde om het terugvinden van wat / wie verloren , Luc. 15,1-10 [Evangelie] vreugde om wat / wie terug werd gevonden , Luc. 15,1-10 [Evangelie] Wie onder jullie ?, Luc. 15,1-10 [Evangelie] , Luc. 15,1-10 [Luthers leesrooster] Wees samen met mij verheugd..., Luc. 15,1-10 [Evangelie] , Luc. 15,1-10 [Evangelie] Blijdschap over omkeer
Exegeses: Luc. 15,1-10 [Commentaar] Verloren, gevonden

13e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 15,1-10 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 456; Colofon