aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
12e van de zomer, 4 september 2016
Lucas 14,25-33
Vertaling
25 Grote groepen mensen gingen met hem mee, hij keerde zich om en zei tot hen:
26 „Als iemand tot mij komt en zijn vader en moeder niet haat, zijn vrouw en kinderen, broers en zussen en ook zijn eigen leven, is hij niet in staat mijn leerling te zijn.
27 Wie zijn kruis niet torst en achter mij gaat, is  niet in staat mijn leerling te zijn.
28 Wie van jullie van plan is een gebouw neer te zetten, gaat niet eerst zitten om de kostprijs te bereken die hij nodig heeft om het te voltooien.
29 Opdat hij niet een fundament legt zonder het af te maken en allen die het zien hem beginnen te bespotten:
30 `Die man is begonnen te bouwen en hij was niet bij machte het af te maken.´
31 Of welke  koning op oorlogspad die de strijd aangaat met een andere koning  gaat niet eerst zitten beraadslagen of hij bij machte is om met tien duizend (man)  die met twintig duizend op hem afkomt tegemoet te treden.
32 Zo niet, dan stuurt hij hem als hij nog ver is een gezant om  naar vrede te vragen.
33 Zo is dus ieder van jullie die geen afstand doet van al zijn bezittingen niet in staat mijn leerling te zijn.”
Afdrukken | vertaling door fcderonde | bij 12e van de zomer
Laatste wijziging 8 Oct 2017 09:44:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 14,25-33 [Evangelie] , Luc. 14,25-33 [Evangelie] , Luc. 14,25-33 [Evangelie] niet van jezelf...., Luc. 14,25-35 [Evangelie] , Luc. 14,25-33 [Evangelie]

12e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 14,25-33 [Evangelie]
Deut. 30,15-20 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 847; Colofon