aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e van de zomer, 21 augustus 2016
Lucas 13,22-30
Vanwaar...en waarheen leidt de weg
Vertaling
Lucas 13:22 — 30                      


22Hij trok verder over steden en dorpen,
terwijl hij leerde
en zijn reis1 richtte  op Jeruzalem.
Iemand zei tot hem:
23Heer, zijn het weinigen die gered worden?
24Maar hij zei tot hen:
Strijden jullie om binnen te gaan door de nauwe poort,
want, ik zeg jullie,
velen pogen wel naar binnen te gaan
en zullen er niet toe in staat zijn.
25Als de huisbeheerder eenmaal ontwaakt is
en de poortdeur gesloten wordt,
dan zouden jullie voortaan buiten staan.
En wanneer je aan de poort klopt, en zegt:
Heer, doe ons open !,
dan zal hij jullie ten antwoord geven:
26Ik ken je niet, vanwaar zijn jullie ?
Dan zullen jullie gaan zeggen:
Wij hebben gegeten voor uw ogen2 en ook gedronken.
en in onze straten heeft u geleerd !
27En hij zal jullie zeggen:
Ik weet niet vanwaar jullie zijn !
Ga weg van mij allemaal, jullie onrechtplegers!3
28Daar4 zal je knarsetanden van zelfbeklag
wanneer jullie Abraham, Izaäk en Jacob,
en al de profeten,
in het koninkrijk van God zullen zien,
maar jullie buitengesloten zijn.
29En zij zullen komen van oost en west,
van noord en zuid,
en zullen aanliggen5 in het koninkrijk van God.
30Zie, er zijn laatsten, die de eersten,
en eersten, die de laatsten zullen zijn
Noten
1nevenschikkende constructie van Griekse tekst bewaren om aan te geven dat 'leren' en Jezus'weg naar Jeruzalem, op elkaar betrokken zijn
2in tegenstelling tot eten en drinken mét iemand, notie gaat in NBV verloren
3psalm 6:9, smeekgebed
4plaatsaanduidingen lijken hier belangrijk, vgl. NBV
5hier dus wel de maaltijd van gezamenlijkheid
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 10e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:14:41
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 13,22-30 [Evangelie] De bevrijdende omkeer van het Koninkrijk, Luc. 13,22-30 [Evangelie] , Luc. 13,22-30 [Evangelie] , Luc. 13,22-30 [Evangelie] , Luc. 13,22-30 [Evangelie]

10e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 13,22-30 [Evangelie]
Jes. 30,15-21 [OT]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 885; Colofon