aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
9e van de zomer, 14 augustus 2016
Lucas 12,49-56
Inleiding
evangelische weersverwachting
Vertaling
49Vuur!1 Ik ben gekomen2 om het te werpen op de aarde
en wat zou ik willen dat het al ontstoken is!3
50Doop!4 Daarin moet ik gedoopt worden
en hoe houd ik het uit totdat die volbracht is.
51Jullie denken dat ik ben gekomen5
om vrede te brengen op de aarde?6
Nee, zeg ik jullie:
verdeeldheid7 .
52Want van af nu zullen er vijf8 in één huis9 verdeeld10 zijn,
drie tegen twee en twee tegen drie.
53Verdeeld11 zullen zijn: vader tegen zoon en zoon tegen vader,
moeder tegen de dochter  en dochter tegen de moeder,
schoonmoeder tegen haar schoondochter
en schoondochter tegen de schoonmoeder.”
54Hij zei ook tegen de scharen:
„Wanneer jullie12 een wolk zien opgaan in het westen13
zeggen jullie gelijk:
er komt regen,14
en zo gebeurt het.
55Wanneer de zuidenwind waait,
zeggen jullie:
het zal heet zijn
en het gebeurt.
56Hypocrieten,
het aanzien van de aarde en de hemel weten jullie te onderkennen15 ,
maar deze tijd16 , hoe weten jullie die niet te onderkennen?
Noten
1volgorde naar analogie van Charouqui; vuur: cf. 3: 16 — 20; cf. ook 9: 54
2erchomai = komen
3verwijzing naar Hand2: 3?
4Chouraqui; doop en vuur als reinigingselementen
5paraginomai = aankomen, arriveren
6cf. 2: 14
7diarismos; cf. Mat10: 34
8cf. 8: 51
9huis van Israel? de ekklesia?
10diamerizoo
11Micha7:6
12cf. Mat16: 2vv
13cf. 1Kon18: 44
14of: het gaan stormen: ombros = regenbuis of storm zoals 1Kon18: 45
15dokimazein = keuren, testen
16kairos
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 9e van de zomer
Laatste wijziging 8 Oct 2017 09:44:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 12,49-56 [Evangelie] , Luc. 12,49-56 [Evangelie] , Luc. 12,49-59 [Evangelie] , Luc. 12,49-56 [Evangelie] , Luc. 12,42-59 [Evangelie]
Exegeses: Luc. 12,49-56 [Commentaar] vuur op aarde

9e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 12,49-56 [Evangelie]
Jer. 23,23-29 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 985; Colofon