aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e van de zomer, 7 augustus 2016
Lucas 12,32-40
Inleiding
Leven vanuit de urgentie van het Rijk
Vertaling
32Vrees niet, kleine kudde,
want jullie vader heeft het goed gevonden1 om je het koninkrijk te géven!
33Verkoop je spullen
en geef het als (een teken van) verbondenheid2 .
Maak voor jezelf beurzen die niet verouderen,
een onuitputtelijke schat in de hemelen,
waar geen dief erbij komt en geen mot die verteert;
34want3 waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
35Laten je heupen4 omgord zijn
en de lampen brandend,
36en jullie5 zelf: wees net als mensen6 die hun heer opwachten
wanneer die opbreekt van de bruiloft:
als hij gekomen is en aanklopt
gaan zij hem onmiddellijk opendoen.
37Gelukzalig die slaven,
die de heer bij zijn komst wakende zal vinden!
Waarlijk ik zeg jullie:
hij zal zich omgorden
en hen doen aanliggen
en langsgaan7 om hen te bedienen.
38Ook wanneer hij in de tweede of in de derde wake8 komt
en het zo vindt:
gelukzalig zijn zij!
39Maar weet dit:
had de heer van het huis geweten in welk uur de dief zou komen,
dan had hij in zijn huis niet laten inbreken.
40Ook jullie: wees gereed,
want op een uur9 dat je het niet bedenkt komt de mensenzoon!
Noten
1NBV slap `willen´
2NBV vreemd ouderwets `aalmoezen´, riekt naar bedeling, maar het gaat om `chèsèd´, gemeenschapssolidariteit
3jammer dat dit funderende woord in de NBV wordt weggelaten
4verdwenen in de NBV
5dit geprononceerde woord is in de NBV verdwenen
6waar haalt de NBV `knechten´ vandaan?
7dit mooie woord is verdwenen in de NBV
8omschreven in de NBV
9NBV veralgemeent tot `tijdstip´
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 8e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:20:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 12,22-40 [Evangelie] , Luc. 12,35-40 [Evangelie] De komst van de mensenzoon, Luc. 12,35-40 [Evangelie] , Luc. 12,32-40 [Evangelie] , Luc. 12,35-40 [Evangelie] , Luc. 12,33-48 [Evangelie] , Luc. 12,35-40 [Evangelie] , Luc. 12,32-41 [Evangelie] En jullie...houd je gereed...!

8e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 12,32-40 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 354; Colofon