aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van Pasen | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de zomer, 24 juli 2016
Lucas 11,1-13
Inleiding
Over het bidden.
Vertaling
1En het geschiedt,
als hij op een of andere plek aan het bidden is1 ,
wanneer hij ophoudt,
dat iemand van zijn leerlingen hem vraagt:
Heer, leer ons om te bidden, zoals ook Johannes zijn leerlingen geleerd heeft.
2Hij nu zegt tegen hen:
als je bidt, zeg dan:
Vader,
geheiligd worde uw naam,
kome uw koninkrijk;
3ons brood voor de dag, geef ons dat dagelijks;
4en vergeef2 van ons onze zonden,
want ook wij vergeven3 hen allen, die aan ons schuldig zijn;
en breng ons niet in verzoeking.
5En hij zei tegen hen:
Iemand van jullie heeft een vriend,
die midden in de nacht naar hem toekomt
en tegen hem zegt:
vriend, leen mij drie broden;
6want een vriend van mij is op zijn weg bij mij gekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten;
7en hij antwoordt van binnen uit:
val me niet zo lastig;
zie de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn met mij in bed;
ik kan niet opstaan en het jou geven!
8Ik zeg jullie:
ook als hij niet opstaat om het aan hem te geven
omdat hij een vriend van hem is,
omdat hij toch wakker geworden is door de brutaliteit van hem,
zal hij hem geven zoveel als hij nodig heeft.
9Ook zeg ik jullie:
vraag en er zal jullie gegeven worden,
zoekt en jullie zullen vinden,
klopt en er zal voor jullie opengedaan worden;
10want alwie vraagt neemt,
en wie zoekt vindt,
en wie klopt zal opengedaan worden.
11Maar, iemand vader uit jullie,
de zoon zal vragen om een vis,
en in plaats van de vis zal hij hem een slang geven?
12Of als hij om een ei zal vragen,
zal hij hem een schorpioen geven?
13Als jullie dan, terwijl jullie slecht zijn4 ,
goede gaven weet te geven aan jullie kinderen,
hoeveel te meer zal de vader uit de hemel
de heilige geest geven
aan wie hem daarom vragen.
Noten
1Letterlijk: bij het bidden door hem op een of andere plek
2doe weg.
3doen weg
4Letterlijk vertaalt: slechte (eigenschappen) tot jullie beschikking hebbend
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 6e van de zomer
Laatste wijziging 11 Jul 2016 17:17:28
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 11,1-13 [Evangelie] Leer ons bidden, Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] Leren bidden, Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie]

6e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 11,1-13 [Evangelie]
Gen. 18,20-33 [OT]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 76; Colofon