aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de zomer, 17 juli 2016
Lucas 10,38-42
...of één.
Vertaling
Vertaling Lucas 10:38-42

38Terwijl zij op reis zijn,
kwam hij in een zeker dorp.
Een vrouw, wier naam Martha was,
ontving hem in huis.
39En zij had een zuster, Maria geheten,
die neerzat aan de voeten van de heer1 ,
om naar zijn woord te horen.
40Maar Martha was rondom2
in beslag genomen door het vele dienen.3
En toen ze er bij kwam staan, zei ze:
Heer, trekt u zich er dan niets van aan,
dat mijn zuster het dienen
aan mij alleen overlaat?
Zeg haar toch,
dat zij met mij mee-aanpakt.
41Maar de heer antwoordde en zei haar:
Martha, Martha,
jij bent bezorgd en maakt je druk
om vele dingen,
maar weinige zijn nodig,
of één.
42Want Maria heeft het goede deel4 uitgekozen,
wat niet van haar zal worden weggenomen.
Noten
1Jezus wordt in deze perikoop juist niet genoemd, telkens aangeduid als `kurios´, vgl. v.40 en 41
2als vertaling van het dubbele `peri´, niet heel gangbaar Ned. maar wel duidelijk m.i.
3bedienen kan ook, maar mist dan de link naar  het `diakenen´ van de gemeente
4vgl. Dt. 10:9
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 5e van de zomer
Laatste wijziging 2 Oct 2017 11:37:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 10,38-42 [Evangelie] , Luc. 10,38-42 [Evangelie] Het ene nodige, Luc. 10,38-42 [Evangelie] verdeeld en onverdeeld dienen, Luc. 10,38-42 [Evangelie] , Luc. 10,38-42 [Evangelie] , Luc. 10,38-42 [Evangelie]

5e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 10,38-42 [Evangelie]
1Sam. 1,1-20 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 622; Colofon