aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de zomer, 26 juni 2016
Galaten 5,13-25
Inleiding
In Galaten 5 getuigt Paulus van deze vrijheid van een christenmens. Geen leeg liberalisme, maar vrijheid voor gevorderden. De mogelijkheid om een kind van God, een volgeling van Christus, een naaste voor je medemens te zijn. Dankzij de Geest des Heren die de vastzittende mens verlost uit zijn eigen wereldje, Paulus spreekt van sarks (vlees), hier vertaald als `dikke ik´. We zijn zo vrij geweest in deze vertaling te kiezen voor actuele politieke begrippen, om het niet vrijblijvende karakter van Paulus´ boodschap  uit de verf te laten komen.
Vertaling
13Want jullie zijn tot vrijheid geroepen, broeders en zusters.
Alleen geen vrijheid als vrijbrief voor het dikke-ik,
maar door de liefde ben je elkanders onderdaan.
14Want iedere verplichting1 is in een uitspraak vervuld:
Heb uw naaste lief, zoals u zelf.2
15indien jullie elkaar aanvallen en aanvliegen,
kijk maar uit
dat jullie niet door elkaar worden verscheurd.
16Ik zeg echter:
wandel in de Geest
en streef de hebzucht van het dikke-ik niet na.
17Het dikke-ik concurreert met de geest,
de geest met het dikke-ik,
want ze hebben tegenstrijdige belangen.
Je moet dus kiezen!3
18Als jullie door de geest handelen,
vallen jullie niet onder een verplichting
19De gevolgen van het dikke-ik zijn bekend:
uitbuiting4 , corruptie, zelfverrijking,
20economisme5 , milieuvervuiling6 ,
vijandsdenken, discriminatie, uitsluiting, boze burgers7 ,
oorlogstaal, tweedeling, privileges,  
21ongelijkheid, misbruik en consumentisme en dergelijke meer.
Wat ik jullie eerder gezegd heb:
wie zulke dingen praktiseren,
beërven het koninkrijk van God niet.
22De opbrengst8 van de Geest is echter solidariteit,
vreugde, welzijn, duurzaamheid, integriteit, burgerschap, bestaanszekerheid,  
23zachtmoedigheid en zelfbeheersing, waar geen verplichting tegen is.
24Wie van Christus zijn hebben het dikke-ik gekruisigd
met zijn inhaligheid en hebzucht.
25Indien wij leven door de Geest,
laten we dan wandelen in de Geest.
Noten
1van de Tora
2Vanuit Leviticus 19:18 kan ook vertaald worden met 'Heb uw naaste lief, die (immers) gelijk is aan u.
3eigenlijk: Dat je niet doet wat je maar wil.
4hier seksuele
5en iedere andere verafgoding
6het woord 'farmakeia' duidt op gifmengen
7het zou goed kunnen dat Paulus hier impliciet waarschuwt voor zijn eigen woedeuitbarstingen. In zijn strijd tegen ongelijkheid en onverschilligheid in de gemeenschap schuwde hij het polariseren, politiseren en polemiseren niet.
8over productiviteit gesproken
Afdrukken | vertaling door fcderonde | bij 2e van de zomer
Laatste wijziging 17 Dec 2020 16:24:03
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

2e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gal. 5,1-1 [Epistel]
Gal. 5,13-25 [Epistel]
1Kon. 19,19-21 [OT]
Num. 21,4-9 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 268; Colofon