aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de zomer, 19 juni 2016
Galaten 3,23-29
Inleiding
Als één mens in Christus
Vertaling
23Voordat dit vertrouwen kwam
werden wij door de wet1   bewaakt2 ,
opgesloten3 tot4 dat komende5 vertrouwen
onthuld6 zou worden,
24zodat de wet onze pedagoog7 is geworden
naar Christus toe8
opdat wij uit vertrouwen gerechtvaardigd zouden worden.
25Maar nu dit vertrouwen is gekomen,
staan wij niet meer onder de pedagoog,
26want allen zijn jullie zonen van God
door het vertrouwen in Christus Jezus.
27Zo velen immers van jullie
die naar Christus toe9 gedoopt zijn
hebben Christus aangetrokken10
28Geen11 Jood is er, noch Griek
geen slaaf is er, noch vrije
geen man12 is er, noch vrouw13
allen zijn jullie immers één14 in Christus Jezus.  
29Als jullie van Christus zijn
dan zijn jullie zaad van Abraham,
naar belofte15 : erfgenamen.
Noten
1Chouraqui: "la tora"
2froureoo — bewaken; in verzekerde bewaring
3sunkleioo = samensluiten, opsluiten; MNT: "zusammengeschlossen"
4eis = hier: tot op het tijdstip dat
5melloo — op het punt staan
6apokaluptoo = onthullen, ontdekken
7lett: knapengeleider en geen "didaskalos" = leraar of "leermeester" zo in HSV; NBV "tuchtmeester" = MNT: "Zuchtmeister", WB95: "oppasser"; het gaat niet om individuele bevordering naar een hoger klas, maar om " de geschiedenis van de mensheid" Bultmann Theol.des NT
8eis = in de richting van, met het oog op, KJV: "to bring us unto", Chouraqui: "vers le messie". Maar WB95: " tot de komst van Christus" / HSV: "tot Christus"
9eis
10enduoo = aantrekken, bekleden
11HSV "niet van belang"
12arsen = mannelijk adj. maar gezien het parallellisme hier als subst. vertaald, zo ook HSV
13thelu = vrouwelijk adj. maar idem
14heis = sing.masc. nl " één mens" en niet hen = neut. als eenheid
15epangelia = belofte
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 1e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gal. 3,23-29 [Epistel] , Gal. 3,23-29 [Epistel] , Gal. 3,23-29 [Epistel] , Gal. 3,26-29 [Epistel] , Gal. 3,26-29 [Epistel]

1e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Num. 17,16-26 [OT-alt]
Gal. 3,23-29 [Epistel]
Jes. 65,1-9 [OT]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 76; Colofon