aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e na Trinitatis, 12 juni 2016
Galaten 2,11-21
Inleiding
Wat is de rechte weg??
Vertaling
11Toen dan Kefas naar Antiochië kwam
heb ik hem openlijk weerstaan
omdat hij te veroordelen was.
12Want voordat er enkelen van rond Jakobus kwamen1
at hij met de heidenen;
maar toen zij kwamen
stelde hij zich terughoudend op en zonderde zich af
uit vrees voor 'die van de besnijdenis'.
13En de overige Judeeërs2 huichelden met hem mee,
zodat ook Barnabas werd meegesleept in hun huichelarij.
14Maar toen ik zag
dat zij niet de rechte weg bewandelden
volgens de waarheid van het evangelie,
zei ik tot Kefas ten overstaan van allen:
als jij, een Judeeër zijnde,
'heidens' en niet Judees leeft,
hoe kun je dan heidenen dwingen
als Judeeër te leven?
15Wij zijn van nature Judeeërs
en geen zondaars uit de heidenvolken;
16nu wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet3
tenzij door het vertrouwen4 van Jezus messias;
hebben ook wij ons vertrouwen op messias Jezus gesteld,
opdat wij gerechtvaardigd zouden worden
uit het vertrouwen van (de) messias
en niet uit de werken van de wet,
omdat uit de werken van de wet
geen enkel mens gerechtvaardigd zal worden.
17Maar als wij, zoekende gerechtvaardigd worden in (de) messias,
ook onszelf als zondaars bevonden hebben,
is dan (de) messias een dienaar van de zonde?
Dat nooit!
18Want als ik datgene wat ik heb losgelaten weer opbouw,
maak ik mezelf opnieuw tot overtreder.
19Want ik ben door de wet voor de wet gestorven,
opdat ik voor God zou leven.
Ik ben met (de) messias gekruisigd;
20Ik leef, maar niet meer ik,
(de) messias leeft in mij;
hoe ik nu leef in het vlees5 ,
leef ik in het vertrouwen, nl. die van de zoon van God
die mij heeft liefgehad
en zichzelf voor mij heeft overgegeven.
21Ik wijs de genade van God niet af;
want als er door de wet gerechtigheid is,
dan is (de) messias voor niets gestorven.
Noten
1Zij waren van de meer strengen uit Jeruzalem
2deze vertaling gebruik ik liever dan het gebruikelijke 'Joden'
3i.e. de Tora!
4door de hebraïserende vertaling van pistis wordt de betekenis van de zin fundamenteel anders
5nl. in mijn lichamelijke bestaan
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 3e na Trinitatis
Laatste wijziging 17 Dec 2020 16:05:29
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

3e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Num. 13,1-2 [OT-alt]
Num. 13,21-33 [OT-alt]
Num. 14,1-9 [OT-alt]
Gal. 2,11-21 [Epistel]
Hgl. 4,16-16 [OT]
Hgl. 5,1-8 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 249; Colofon