aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Hemelvaart, 5 mei 2016
Lucas 24,49-53
Wachten op de belofte van de Vader
Inleiding
Jezus wijst zijn leerlingen op de komende belofte van de Vader en draagt hen op om in Jeruzalem te wachten op deze belofte van omhoog.
Hij leidt hen de stad uit, zegent hen, neemt afscheid en wordt ten hemel opgenomen. Ze werpen zich neer in aanbidding voor Hem; verheugd geven ze gehoor aan Hem en prijzen God in de tempel.
Vertaling
49 Zie, Ik zend op jullie
de belofte van mijn Vader.1
Jullie echter: blijft in de stad
totdat jullie toegerust zijn met kracht van omhoog.
50 Hij leidde hen uit tot aan Bethanië
en Hij hief zijn handen op
en zegende hen.
51 Het geschiedde, toen Hij hen zegende,
dat Hij van hen heenging
en opgenomen werd in de hemel.
52 Zij wierpen zich voor Hem op de knieën,
ze keerden terug naar Jeruzalem met grote vreugde
53 en ze waren voortdurend in de tempel,
terwijl ze God prezen.
Noten
1Dit doet denken aan de zegen van de aartsvaders
Afdrukken | vertaling door Gerda | bij Hemelvaart
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 24,46-53 [Evangelie] , Luc. 24,49-53 [Evangelie] , Luc. 24,44-53 [Evangelie] Gezegend afscheid
Exegeses: Luc. 24,49-53 [Commentaar] Jezus

Hemelvaart - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kon. 2,1-15 [OT]
Luc. 24,49-53 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 1009; Colofon