aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de zomer, 19 juni 2016
Numeri 17,16-26
Vertaling
16JHWH sprak tot Mozes:1
17Spreek tot de kinderen van Israël:
Neem van hen één staf per vaderhuis
van al hun vorsten naar hun vaderhuizen
twaalf staven.
Van ieder moet je zijn naam op zijn staf schrijven.
18En de naam van Aäron moet je schrijven op de staf van Levi
want één staf vertegenwoordigt het hoofd van hun vaderhuis.
19Je moet deze leggen in de tent der samenkomst
voor het getuigenis waar ik u pleeg te ontmoeten.
20Het zal gebeuren, de man die ik verkies, zijn staf zal bloeien.
Zo zal ik van mij wegdoen het gemor dat zij tegen jullie morren.
21Mozes sprak tot de kinderen van Israël.
Alle vorsten gaven hem een staf,
één staf per vorst, naar hun vaderhuis
twaalf staven.
De staf van Aäron was te midden van de andere staven.
22Mozes legde de staven neer
voor het aangezicht van JHWH in de tent van het getuigenis.
23Het gebeurde de volgende dag:
Mozes kwam naar de tent van het getuigenis
en kijk daar: de staf van Aäron van het huis van Levi bloeide
hij bracht bloesem voort en liet amandelen rijpen.
24Mozes bracht al de staven naar buiten
weg van voor het aangezicht van JHWH
naar alle kinderen van Israël.
Zij zagen het en namen ieder zijn staf.
25JHWH zei tot Mozes:
Breng de staf van Aäron terug naar het getuigenis ter bewaring
als teken voor de opstandige kinderen
zodat jij een einde maakt aan hun gemor tegen mij
en zij niet sterven.
26Mozes deed zoals JHWH hem geboden had, zo deed hij.
Noten
1telling BHS/NBV/WV/NB; in (H)SV/NBG: Numeri 17, 1-11
Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij 1e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:57:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

1e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Num. 17,16-26 [OT-alt]
Gal. 3,23-29 [Epistel]
Jes. 65,1-9 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 590; Colofon