aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Trinitatis, 29 mei 2016
1 Koningen 8,37-43
Vertaling
37 Hongersnood, als die in het land is
pest, als die uitbreekt
korenbrand, meeldauw, sprinkhanen of kaalvreters, als die komen
als zijn vijand hem benauwt in een van zijn steden,1
enige plaag, enige ziekte,
38en als er dan enig gebed, enig smeken om genade is
van enig mens [of] van uw gehele volk Israël,
— omdat ieder van hen de plaag van zijn hart kent —
en hij spreidt zijn handen uit in de richting van dit huis,
39hoort u het dan in de hemel
de plaats waar u gezeten bent.
Vergeef en doe en geef iedereen naar alles wat hij heeft gedaan2
omdat u zijn hart kent
— want uzelf kent alleen het hart van alle mensenkinderen —
40opdat zij u alle dagen vrezen
alle dagen dat zij op de grond leven
die u aan onze vaderen gegeven heeft.

41Ook naar de buitenlander die niet van uw volk Israël is
maar omwille van uw naam
uit een ver land is gekomen
42— omdat zij van uw grote naam en uw sterke hand
en van uw uitgestrekte arm hebben gehoord —
en hij komt om in dit huis te bidden
43hoort u dan [naar hem] in de hemel
de plaats waar u gezeten bent
en doe naar wat de buitenlander tot u geroepen heeft
opdat alle volkeren van de aarde uw naam kennen
zodat zij u vrezen zoals uw volk Israël
en zij weten dat uw naam wordt uitgeroepen over dit huis
dat ik gebouwd heb.
Noten
1Zo in LXX , codex Vaticanus; MT: in het land van zijn poorten
2 Letterlijk: al zijn wegen
Afdrukken | vertaling door evert | bij 1e na Trinitatis
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

1e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Num. 9,15-23 [OT-alt]
1Kon. 8,22-23 [OT]
1Kon. 8,37-43 [OT]
Gal. 1,1-10 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 180; Colofon