aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
1 Koningen 8,22-23
22Salomo ging voor het altaar van JHWH staan
ten overstaan van de gehele vergadering der Israëlieten.
Hij spreidde zijn handen uit naar de hemel.
23Hij zei:

Afdrukken | vertaling door WillemP | bij 1e na Trinitatis
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kon. 8,22-22
Commentaar: 1Kon. 8,22-30 Inwijding van de tempel
Deze site heeft 254 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 155; Colofon