aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
1 Koningen 8,22-23
22Salomo ging voor het altaar van JHWH staan
ten overstaan van de gehele vergadering der Israëlieten.
Hij spreidde zijn handen uit naar de hemel.
23Hij zei:

Afdrukken | vertaling door WillemP | bij 1e na Trinitatis
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kon. 8,22-22
Commentaar: 1Kon. 8,22-30 Inwijding van de tempel
Deze site heeft 255 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 448; Colofon