aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e na Trinitatis, 12 juni 2016
Numeri 13,21-33
Vertaling
21Zij gingen op en verkenden het land
van de woestijn Sin tot Rechob, waar je Hamat binnen gaat.
22Zij gingen op door het Zuiderland en kwamen in Hebron.
Daar waren Ahiman, Sesai en Talmai, de kinderen van Enak.
(Hebron is zeven jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte.)
23Zij kwamen in het dal Eskol en sneden daar een rank af met een tros druiven.
Zij droegen haar met z´n tweeën aan een stang.
Daarbij waren er granaatappels en vijgen.
24Die plaats heeft men het Eskoldal (Druivendal) genoemd
vanwege de druiventros die de kinderen van Israël daar hadden afgesneden.
25Zij keerden terug van het verkennen van het land na veertig dagen.
26Zij gingen en kwamen bij Mozes en bij Aäron
en bij de hele vergadering van de kinderen van Israël,
in de woestijn Paran in Kades.
Zij brachten hen verslag uit en toonden hen de vrucht van het land.
27Zij vertelden hen:
Wij zijn gekomen in het land waarheen je ons gezonden had.
en ja, het vloeit van melk en honing.
En dit is zijn vrucht.
28Alleen, het volk dat in het land zit, is sterk.
De steden zijn ommuurd en erg groot.
Ook Enakskinderen zagen wij daar.
29Amalek zit in het Zuiderland.
De Hethieten, Jebusieten en Amorieten zitten in het gebergte.
De Kanaänieten zitten bij de zee en aan de oever van de Jordaan.
30Kaleb wilde het volk bedaren met het oog op Mozes.
Hij zei:
Laten we zeker optrekken en het in bezit nemen.
Wij kunnen het heus wel aan.
31Maar de mannen die met hem opgegaan waren zeiden:
Nee, we kunnen niet optrekken tegen dat volk, want het is ons te sterk.
32Zij verspreidden geruchten over het land dat zij verkend hadden:
Het verslindt haar ingezetenen
Al het volk dat wij daar zagen zijn mensen aan de maat.
33Wij zagen daar ook reuzen, Enakskinderen die tot de reuzen behoren.
En wij waren in onze ogen als sprinkhanen
en dat waren wij ook in hun ogen.
Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij 3e na Trinitatis
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:20
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

3e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Num. 13,1-2 [OT-alt]
Num. 13,21-33 [OT-alt]
Num. 14,1-9 [OT-alt]
Gal. 2,11-21 [Epistel]
Hgl. 4,16-16 [OT]
Hgl. 5,1-8 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1976; Colofon